Poprzednia

ⓘ Aglomeracja łódzka
Aglomeracja łódzka
                                     

ⓘ Aglomeracja łódzka

Aglomeracja łódzka – aglomeracja monocentryczna w środkowej części województwa łódzkiego, z miastem centralnym Łodzią.

W zależności od koncepcji i przyjętych kryteriów delimitacji obszarów, liczba ludności zamieszkującej aglomerację wynosi od około 1 mln do około 1.1 mln osób.

W latach 1975–1998 istniało województwo łódzkie, obejmujące mniej więcej obszar obecnej aglomeracji łódzkiej.

                                     

1. Miasta aglomeracji łódzkiej

 • Rzgów – 3396 mieszk.
 • Konstantynów Łódzki – 17 807 mieszk., 2725 ha
 • Pabianice – 66 895 mieszk., pow. 3299 ha
 • Łódź – 696 503 mieszkańców, pow. 29 325 ha
 • Aleksandrów Łódzki – 21 354 mieszk., 1347 ha
 • Brzeziny – 12 542 mieszk., 2158 ha
 • Zgierz – 57 234 mieszk., pow. 4233 ha
 • Koluszki – 13 302 mieszk., 941 ha
 • Głowno – 14 590 mieszk., 1990 ha
 • Stryków – 3492 mieszk., 815 ha
 • Tuszyn – 7261 mieszk., 2325 ha
 • Ozorków – 19 879 mieszk., 1546 ha
                                     

2.1. Koncepcje aglomeracji łódzkiej Aglomeracja według P. Swianiewicza i U. Klimskiej

W 2005 r. Paweł Swianiewicz oraz Urszula Klimska wyznaczyli obszar aglomeracji z miastem centralnym Łodzią oraz przyległych 19 gmin. Obszar ten w 2002 r. zamieszkiwało 1129 tys. osób. Przy wyznaczaniu aglomeracji przeprowadzono delimitację obszarów przyległych, uwzględniając saldo migracji w latach 1998–2002, gęstość zaludnienia w 2002 r., współczynnik zatrudnienia związany z natężeniem dojazdów.

                                     

2.2. Koncepcje aglomeracji łódzkiej Aglomeracja według J. Paryska

W 2008 r. Jerzy Jan Parysek przedstawił, że głównymi ośrodkami aglomeracji są: Łódź, Zgierz, Pabianice, Ozorków, Aleksandrów, Konstantynów, Brzeziny. Wskazał, że obszar aglomeracji zamieszkuje 1.1 mln osób.

                                     

2.3. Koncepcje aglomeracji łódzkiej Inne koncepcje

Inne koncepcje aglomeracji, obszaru funkcjonalnego, zespołu miejskiego Łodzi:

 • według Eurostat w 2001 r. LUZ Łódź, ang. Larger Urban Zone – 1 180 585 mieszkańców i obszar 2857.51 km², które dane przyjął też T. Markowski,
 • według programu ESPON obszar funkcjonalny Łodzi FUA, ang. Functional Urban Area w 2002 r. zamieszkiwało 1165 tys. osób.
 • według Eurostat w 2004 r. LUZ Łódź, ang. Larger Urban Zone – 1 163 516 mieszkańców i obszar 2857.51 km²,
                                     

3. Infrastruktura

Miasta satelickie Łodzi połączone są z nią komunikacją kolejową, tramwajową i autobusową. Linie tramwajowe łączą Łódź z Pabianicami, Konstantynowem Łódzkim,Lutomierskiem, Zgierzem oraz Ozorkowem.

W roku 2008 uruchomiony został projekt szybkiej linii tramwajowej o nazwie Łódzki Tramwaj Regionalny, który miał połączyć największe miasta aglomeracji: Pabianice, Łódź i Zgierz. Pabianice i Zgierz wycofały się z projektu ze względów finansowych. Aktualnie planowana jest realizacja założeń projektu w latach 2014–2020. Planowana jest także modernizacja pozostałych odcinków podmiejskich linii tramwajowych.

W roku 2015 sfinalizowany zostanie pierwszy etap projektu budowy systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, oparty na istniejących liniach kolejowych, nowych i modernizowanych stacjach, przystankach i dworcach, nowych elektrycznych zespołach trakcyjnych i wspólnej taryfie z innymi przewoźnikami autobusowymi, tramwajowymi i kolejowymi.