Poprzednia

ⓘ Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego
                                     

ⓘ Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego – wyróżnienie przyznawane od 2004, które zostało ustanowione przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Kolegium Europy Wschodniej, miasto Wrocław, Uniwersytet Wrocławski i Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Nagroda wręczana jest co roku 4 czerwca osobie lub instytucji przedstawiającej "myślenie o państwie jako dobru wspólnym”. Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Nagrodę dotychczas otrzymali:

 • 2011 – Jerzy Koźmiński – prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
 • 2008 – Siergiej Kowalow – działacz na rzecz obrony praw człowieka
 • 2018 – Szewach Weiss, poseł do Knesetu w latach 1981–1999 i jego przewodniczący 1992–1996, ambasador Izraela w Polsce 2001–2003
 • 2004 – Tadeusz Mazowiecki – pierwszy premier III RP 1989–1991
 • 2017 – Henryk Gulbinowicz, kardynał, arcybiskup senior archidiecezji wrocławskiej
 • 2012 – Valdas Adamkus – prezydent Litwy w latach 1998–2003 i 2004–2009
 • 2019 – Joachim Gauck, niemiecki duchowny luterański, w latach 1990–2000 był prezesem Federalnego Urzędu ds. Akt Stasi. Od 2012 do 2017 prezydent Republiki Federalnej Niemiec
 • 2010 – Leszek Balcerowicz – twórca polskiej reformy gospodarczej w latach 1989–1990, wiceprezes Rady Ministrów i minister finansów w latach 1989–1991 i 1997–2000, prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2001–2007
 • 2007 – Jean-Marie Lustiger – kardynał, metropolita Paryża w latach 1981–2005
 • 2005 – George H.W. Bush – 41. prezydent Stanów Zjednoczonych 1989–1993
 • 2016 – Borys Gudziak, biskup, twórca Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie
 • 2014 – Zbigniew Brzeziński – w latach 1977–1981 doradca prezydenta Cartera ds. bezpieczeństwa narodowego USA
 • 2015 – Tomas Venclova – tłumacz polskiej poezji na język litewski
 • 2006 – Stanisław Szuszkiewicz – pierwszy przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi
 • 2009 – Václav Havel – ostatni prezydent Czechosłowacji 1989–1992 oraz pierwszy prezydent Czech 1993–2003
 • 2013 – Instytut Literacki "Kultura” – powołany w 1946 roku w Paryżu przez Jerzego Giedroycia

Kapituła Nagrody została powołana przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego. W jej skład wchodzą również przedstawiciele instytucji przyznających Nagrodę oraz osoby powołane przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego lub zaproszone później w skład Kapituły. Sekretariat Kapituły Nagrody mieści się w Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Sekretarzem Kapituły Nagrody jest dr Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.