Poprzednia

ⓘ Uniwersytet Techniczny w Dreźnie




Uniwersytet Techniczny w Dreźnie
                                     

ⓘ Uniwersytet Techniczny w Dreźnie

Technische Universität Dresden – niemiecki publiczny uniwersytet techniczny w Dreźnie założony w 1828 roku jako Königlich-Technische Bildungsanstalt Sachsen, funkcjonujący pod aktualną nazwą od 1961 roku.

Z około 35 000 studentów oraz 8300 pracowników jest on największym uniwersytetem w Saksonii, a pod względem liczby studentów dwunastym uniwersytetem w Niemczech. Razem z ośmioma innymi niemieckimi uczelniami technicznymi utworzył w roku 2006 stowarzyszenie TU9 w którym jest jedyną uczelnią z tzw. nowych krajów związkowych z obszaru byłej NRD. Przy około 125 kierunkach studiów w tym, oprócz technicznych, również humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i medycznych, uczelnia posiada jedną z najszerszych ofert przedmiotowych w Niemczech i jest przez to uniwersytetem uniwersalnym niem. Volluniversität. Jest również jednym z jedenastu elitarnych uniwersytetów niem. Exzellenzuniversität wspieranych w ramach specjalnego rządowego programu finansowania przodujących uczelni niem. Exzellenzinitiative.

                                     

1. Historia

Historia Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie sięga początków XIX wieku:

Technische Bildungsanstalt

W roku 1828 utworzony został Instytut Techniczny chemia, biologia.

W roku 2003 uniwersytet obchodził jubileusz 175-lecia, podczas którego poświęcono nowy Budynek Główny Biblioteki Krajowej i Uniwersyteckiej na terenie Kampusu Głównego. Jednocześnie miało miejsce utworzenie Dresden International University.

Polacy na uczelni

Na Politechnice w Dreźnie specjalizowali się profesorowie Politechniki Warszawskiej Bohdan Stefanowski termodynamika, Stanisław Łukaszewicz urządzenia transportowe, Rudolf Swierzyński projektowanie wsi, Ignacy Szyszyłowicz botanik, Zygmunt Librowicz chemia i elektotechnik Henryk Krauze. Przed 1918 drezdeńską uczelnię ukończyli m.in. architekci Józef Gałęzowski, Marcin Weinfeld i Władysław Kwapiszewski oraz radiotechnik i współorganizator Polskiego Radia Władysław Heller. W 1978 stopień doktora nauk chemicznych uzyskał na uczelni Walerian Arabczyk.

                                     

2.1. Profil i znaczenie uczelni Exzellenzinitiative

W ramach specjalnego rządowego programu finansowania przodujących uczelni niemieckich niem. Exzellenzinitiative wspierane są: w linii 1 studia dyplomowe: "Dresden International Graduate School for Biomedicine and Bioengineering” DIGS-BB, w linii 2 klastry doskonałości: klaster "Center for Regenerative Therapies Dresden” CRTD oraz od 15 lipca 2012 klaster "Center for Advancing Electronics Dresden” cfAED.

Dodatkowo, program "Die Synergetische Universität” – współpracy uniwersytetu z innymi jednostkami naukowo-badawczymi w Dreźnie, uzyskał wsparcie w trzeciej najwyżej dotowanej linii programu – Zukunftskonzept pol. koncepcja przyszłości, dzięki czemu uniwersytet zalicza się od 2012 roku do jedenastu tzw. "Exzellenz-Universitäten”.

                                     

2.2. Profil i znaczenie uczelni Rankingi

W rankingu Szanghajskim Shanghai-Ranking uniwersytet zajmuje miejsce w grupie 201-300 najlepszych uczelni na świecie 151-200 w kategorii Engineering.

W rankingu Times Higher Education World University Rankings TU Dresden zajmuje obecnie pozycję 164 97 w kategorii Engineering & technology.

                                     

2.3. Profil i znaczenie uczelni Współpraca międzynarodowa i międzyuczelniana

TU Dresden współpracuje z licznymi uczelniami na całym świecie. Umowy o współpracy w zakresie dydaktyki i badań naukowych zostały zawarte m.in. z tak renomowanymi ośrodkami jak Boston University, Ohio State University i University of Texas at Austin, które regularnie zajmują miejsce w pierwszej setce rankingu The Times Higher Education World University Rankings. Wśród strategicznych partnerów zagranicznych uczelni, w ramach strategii internacjonalizacji finansowanej ze środków Exzellenzinitiative znajdują się również trzy uczelnie polskie – Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uczelnia współpracuje również w zakresie programów wymiany studentów i pracowników naukowych, takich jak Fundacja Fulbrighta i Erasmus z uczelniami z całego świata, w tym również wieloma uczelniami polskimi.

                                     

3. Program dydaktyczny

Z około 125 kierunkami studiów Uniwersytet Techniczny w Dreźnie oferuje jedną z najszerszych ofert kształcenia w Niemczech we wszystkich czterech dyscyplinach nauki. Działalność dydaktyczna zorganizowana jest w pięciu obszarach, w których funkcjonują wydziały oferujące poszczególne kierunki studiów.

Procentowo najwięcej studentów ma obszar Nauk Humanistycznych i Społecznych – 30.3%, następnie Nauk Technicznych – 28.3%, Budownictwa i Środowiska – 18.9%, Matematyki i Nauk Przyrodniczych – 11.4% oraz Nauk Medycznych 8.3%.

Spośród 34 838 studentów immatrykulowanych w semestrze zimowym 2016/2017, 41.2% pochodziło z Saksonii, 45.1% z innych krajów związkowych a 13.6% z zagranicy.

Wśród 4739 immatrykulowanych studentów zagranicznych, najwięcej pochodziło z Azji 51%, a następnie z krajów Uni Europejskiej 24%, pozostałych krajów europejskich 11% i Ameryki 9%.

                                     

3.1. Program dydaktyczny Jednolite studia magisterskie

Jako jedyna uczelnia niemiecka ze stowarzyszenia TU9 uniwersytet oferuje kierunki studiów bez wprowadzonego w ramach procesu bolońskiego podziału na studia II stopnia, prowadzące do bezpośredniego uzyskania stopnia naukowego Diplom, będącego odpowiednikiem polskiego tytułu magistra.

                                     

3.2. Program dydaktyczny Programy podwójnego dyplomu

Uniwersytet oferuje również, we współpracy z zagranicznymi uczelniami partnerskimi, kierunki studiów pozwalające na uzyskanie podwójnych dyplomów. Przykładami mogą być:

Budownictwo – oferowane we współpracy z École Spéciale des Travaux Publics, INSA Strasbourg oraz University of Trento.

Inżynieria mechaniczna – we współpracy z École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers i VŠB -Technical University Ostrava.

Ekonomia – z Université de Strasbourg, Ecole de Management.

                                     

4. Badania naukowe

Uniwersytet jest jednym z najważniejszych ośrodków badań naukowych w Niemczech i Europie. Mottem działalności naukowo-badawczej jest Wissen schafft Exzellenz pol. Wiedza tworzy doskonałość.

TU Dresden wyróżnia się wysokim udziałem projektów naukowych finansowanych ze środków zewnętrznych. W roku 2016 pozyskano w ten sposób 243 mln EUR.

Działalność naukowo-badawcza uczelni koncentruje się na pięciu interdyscyplinarnych liniach profilowych:

 • Energie, Mobilität und Umwelt
 • Gesundheitswissenschaften, Biomedizin und Bioengineering
 • Kultur und Gesellschaftlicher Wandel
 • Intelligente Werkstoffe und Strukturen
 • Informationstechnik und Mikroelektronik

Uczelnia zajmuje szczególne miejsce wśród rozlicznych instytucji naukowo-badawczych skoncentrowanych w regionie Drezna, jako inicjator partnerstwa DRESDEN-concept.

                                     

5. Struktura organizacyjna

Uniwersytet dzieli się na 14 wydziałów zgrupowanych w pięciu obszarach:

Obszar Matematyki i Nauk Przyrodniczych
 • Wydział Matematyki i Nauk Przyrodniczych
Obszar Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • Wydział Filologiczny, Literatury i Kulturoznawstwa
 • Wydział Ekonomii
 • Wydział Filozoficzny
 • Wydział Prawny
 • Wydział Pedagogiki
Obszar Nauk Technicznych
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Wydział Informatyki
 • Wydział Mechaniczny
Obszar Budownictwa i Środowiska
 • Wydział Środowiska
 • Wydział Architektury
 • Wydział Budownictwa
 • Wydział Transportu "Friedrich List”
Obszar Nauk Medycznych
 • Wydział Medyczny "Carl Gustav Carus”
                                     

6. Kampusy i budynki uczelniane

Z małymi wyjątkami uniwersytet znajduje się na obszarze miasta Drezna. Kampus Główny leży na południe od centrum, głównie pomiędzy Noethnitzerstr., Fritz-Foerster-Platz i Muenchner Platz, Wydział Medyczny leży w dzielnicy Johannstadt.

Kolejny kampus TUD jest zlokalizowany w dzielnicy Strehlen pomiędzy Weberplatz i Wasaplatz, gdzie mają swe miejsce Wydziały Filozofii oraz Pedagogiki.

Od semestru zimowego 2006/2007 Wydział Informatyki wykorzystuje swój nowy budynek na Noethnizerstr., na terenie Kampusu Głównego. Stary budynek tego wydziału będzie w przyszłości wykorzystywany przez Akademię Zawodową w Dreźnie.

Uniwersytet posiada również obiekty poza granicami Drezna. Jeszcze w poszerzonym obszarze miasta Drezna leży Laboratorium Mikroskopii Elektronowej oraz nowa wieża astronomiczna na wzgórzu Triebenberg 385 m zlokalizowane tam w celu redukcji wpływu zakłóceń elektromagnetycznych i zapylenia. Wydział Leśnictwa, Geologii i Hydrologii znajduje się na południe od Drezna w mieście Tharandt. Poza Dreznem jest także Instytut Gospodarki Odpadami mieszczący się w Pirna-Copitz.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...