Poprzednia

ⓘ Głos Nauczycielski
                                     

ⓘ Głos Nauczycielski

"Głos Nauczycielski ”: Tygodnik Społeczno-Oświatowy – tygodnik wydawany od 1917 w Warszawie, początkowo jako miesięcznik i dwutygodnik, od 1926 jako tygodnik.

Założony jako czasopismo Zrzeszenia Nauczycielskiego Polskiego Szkół Początkujących, a od roku 1980 jest organem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Publikuje materiały z zakresu oświaty i wychowania, spraw środowiska nauczycielskiego, a także działalności ZNP.

Średni nakład "Głosu Nauczycielskiego” przekracza obecnie 27.200 egzemplarzy

                                     
  • miesięcznik edukacyjny Edufakty W latach 2002 2007 pracowała w Głosie Nauczycielskim na stanowisku dziennikarza. Ma też doświadczenie edukacyjne jako
  • Brał udział w programach telewizyjnych W świecie ciszy, Tacy sami. Głos Nauczycielski nr 19 1993 Wojciech Gasik, Jan Pańczyk, Czołowi polscy pedagodzy
  • wychowywała sama. Dziennik Łódzki m.in. 1970, 1971, 1972, Głos Robotniczy 30 12 1971, Głos Nauczycielski nr 30 28 07 1999, Gazeta Zgierska ITZ niektóre: 4 10
  • Za działalność i twórczość literacką otrzymała Nagrodę Literacką Głosu Nauczycielskiego i Dyplom Ministra Dziedzictwa Narodowego, Odznakę Zasłużony Działacz
  • Oświaty przy Komitecie Warszawskim ZSL. Publikuje drobne artykuły w Głosie Nauczycielskim i innych pismach. Był autorem monografii Regnów - wieś po w.
  • Związku Nauczycielskiego do Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego. W czerwcu tego samego roku ukazał się pierwszy numer Głosu Nauczycielskiego który
  • opublikował wiersze w czasopismach: Nurt, Gazeta Poznańska, Głos Wielkopolski, Literacki Głos Nauczycielski Bez Przysłony, Fakty, Nurt, Nike, Tygodnik Ludowy
  • Kolegium Nauczycielskie w klasie muzyki i śpiewu w Raciborzu oraz filologię polską na ówczesnej WSP w Opolu. Został nauczycielem. Był redaktorem Głosu Włókniarza
  • pięćdziesiątych wykładała w Studium Nauczycielskim w Warszawie. W tym czasie publikowała w Głosie Nauczycielskim liczne artykuły o tematyce oświatowej
  • i greckiego W latach 1879 - 1883 miał czteroletnią przerwę. Egzamin nauczycielski złożył 3 lipca 1884 i od tego czasu liczyła się jego służba. W 1884

Użytkownicy również szukali:

głos nauczycielski porady prawne,

...
...
...