Poprzednia

ⓘ Kategoria:Kartografia
                                               

Kartografia

Kartografia – dziedzina nauki o mapach, teorii map, metodach ich sporządzania i użytkowania; jak również dziedzina działalności organizacyjnej i usługowej, związanej z opracowywaniem, reprodukcją i rozpowszechnianiem map. Pod pojęciem kartografii rozumie się także dziedzinę, zajmującą się przekazywaniem informacji, które są odniesione do przestrzeni głównie geograficznej a zakodowanych w formie graficznej lub cyfrowej. W Polsce – wraz z geodezją – stanowi jedną z dyscyplin nauk technicznych. Kształtowała się w trzech okresach historycznych: od połowy XVI do połowy XX wieku, od czasów staro ...

                                               

Atlas Donckera

Atlas Donckera – XVII-wieczny atlas morskich map żeglarskich autorstwa Hendricka Donckera. Jedyny znany egzemplarz pierwszego wydania tego atlasu został odnaleziony w 1979 r. w magazynach australijskiej Biblioteki Narodowej Australii w Canberze. Oryginalny tytuł nid.: De zee-atlas ofte water-waereld: vertoonende alle de zee-kusten van het bekende deel des aerd-bodems seer dienstigh voor alle schippers en stuurlieden, mitsgaders koop-lieden om op t kantoor gebruyckt te werden. Nieuwelijcks aldus uytgegeven "Atlas morski lub wodny świat: pokazanie wszystkich wybrzeży znanej części dna morski ...

                                               

Atrybut (kartografia)

Atrybut – opis właściwości obiektu karty. Jego definicja powinna składać się z pola widzenia, po tym, jak powinna być wyświetlana nazwa atrybutu, po dwukropku musi być typem wartości, które może przyjmować liczba. Te przedmioty są niezbędne. Ponadto, opis struktury może zawierać inne informacje, na przykład, że wartości powinny być wymienione, jeśli to również jest wartością domyślną.

                                               

Autotopograf

Autotopograf – urządzenie mechaniczne zainstalowane w pojeździe mechanicznym służące do określania położenia oraz kierunku poruszania się. Po wstępnym "zaprogramowaniu" kreślące przez pewien czas, przebytą przez pojazd trasę na mapie topograficznej. Stosowane w wojsku do prowadzenia kolumn w nieznanym terenie, w nocy, ale także pod wodą, w czasie pokonywania po dnie przeszkód wodnych. Wyparte przez urządzenia nawigacji satelitarnej – GPS.

                                               

Baza Danych Obiektów Topograficznych

Baza Danych Obiektów Topograficznych, BDOT10k – baza danych przestrzennych o szczegółowości odpowiadającej mapie topograficznej w skali 1:10 000. Baza powstała w latach 2012-2013 na podstawie wytycznych technicznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Do czasu wejścia w życie tego rozporządzenia funkcjonowała Topograficzna Baza Danych TBD.

                                               

Bieg na orientację

Bieg na orientację – nieolimpijska dyscyplina sportowa, w której zawodnik, posługując się mapą i kompasem, ma za zadanie w jak najkrótszym czasie przebiec określoną trasę wyznaczoną w terenie przez punkty kontrolne. Przebieg pomiędzy punktami kontrolnymi jest dowolny i właśnie wybór wariantu przebiegu stanowi istotę biegu na orientację. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika zawodów jest potwierdzenie w zadanej kolejności wszystkich punktów kontrolnych. Sprawdzanie obecności na danym punkcie kontrolnym odbywa się standardowo za pomocą karty startowej, ale coraz częściej informacja ta jest za ...

Krzywomierz
                                               

Krzywomierz

Krzywomierz – urządzenie służące do pomiaru długości mapie krzywych. Urządzenie ma małe krzyże, które powinny znajdować się na linii, którego długość jest mierzona. Licznik elektroniczny lub mechaniczny, w rzeczywistości wziął liczba obrotów koła, przechodzi długość jeździł na obwodnicy.