Poprzednia

ⓘ Jednolite studia magisterskie
                                     

ⓘ Jednolite studia magisterskie

Jednolite studia magisterskie – studia zawodowe realizowane w szkole wyższej, które umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego: magistra, magistra inżyniera albo tytułu równorzędnego.

Nauka na studiach jednolitych magisterskich trwa, w zależności od kierunku, od 9 do 12 semestrów 5–6 lat.

Ten rodzaj studiów został wprowadzony ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Obecnie w polskim szkolnictwie wyższym funkcjonują następujące kierunki studiów prowadzone wyłącznie jako jednolite studia magisterskie:

  • prawo kanoniczne,
  • analityka medyczna,
  • weterynaria.
  • fizjoterapia,
  • kierunek lekarsko-dentystyczny,
  • farmacja,
  • kierunek lekarski,
  • pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna i specjalna,
  • prawo,

Kierunki studiów związane z kształceniem w zakresie psychologii, teologii, aktorstwa, muzyki, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, realizacji obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografii, reżyserii, scenografii, grafiki, malarstwa oraz rzeźby mogą być prowadzone jako jednolite studia magisterskie.

Na wszystkich pozostałych kierunkach obowiązuje podział na studia II stopnia, co wynika z tzw. Deklaracji Bolońskiej.