Poprzednia

ⓘ Polska Izba Biegłych Rewidentów
Polska Izba Biegłych Rewidentów
                                     

ⓘ Polska Izba Biegłych Rewidentów

Polska Izba Biegłych Rewidentów – posiadający osobowość prawną samorząd zawodowy biegłych rewidentów w Polsce.

Siedziba PIBR znajduje się przy al. Jana Pawła II 80 w Warszawie.

                                     

1. Podstawa prawna działania

Polska Izba Biegłych Rewidentów powstała z mocy uchwalonej 19 października 1991 ustawy o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie, która weszła w życie 1 stycznia 1992, do 21 czerwca 2017 roku działała pod nazwą Krajowa Izba Biegłych Rewidentów.

13 października 1994 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił odrębną ustawę o biegłych rewidentach i ich samorządzie, poświęconą wyłącznie sprawom samorządu zawodowego. Kolejną ustawą w tym temacie była ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym Dz.U. z 2016 r. poz. 1000. Obecnie obowiązującą jest ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Dz.U. z 2017 r. poz. 1089. Zgodnie z tą ustawą PIBR, działa na podstawie przepisów tej ustawy oraz postanowień statutu. Przynależność do KIBR jest obowiązkowa i powstaje po wpisaniu do rejestru biegłych rewidentów.

Polska Izba Biegłych Rewidentów posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest miasto stołeczne Warszawa.

                                     

2. Zadania

Do zadań Polskiej Izby Biegłych Rewidentów należy:

  • reprezentowanie członków oraz ochrona ich interesów zawodowych;
  • współdziałanie w kształtowaniu zasad rachunkowości i rewizji finansowej;
  • opracowywanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów na biegłych rewidentów.
  • wykonywanie zadań w zakresie należytego wykonywania zawodu i przestrzegania zasad etyki zawodowej przez członków Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz przestrzegania przepisów prawa, procedur i standardów przez firmy audytorskie, w tym: a) przeprowadzanie kontroli badań ustawowych jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego, b) prowadzenie postępowań dyscyplinarnych przeciwko biegłym rewidentom przeprowadzającym badania jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego, c) nakładanie kar administracyjnych na firmy audytorskie;
  • ustanawianie krajowych standardów wykonywania zawodu oraz zasad etyki zawodowej;

Ponadto Krajowa Rada Biegłych Rewidentów jeden z organów PIBR prowadzi rejestr biegłych rewidentów oraz listę firm audytorskich.