Poprzednia

ⓘ Ziemia halicka
Ziemia halicka
                                     

ⓘ Ziemia halicka

Ziemia halicka – jednostka administracyjna Królestwa Polskiego, od inkorporacji przez Kazimierza Wielkiego, województwo ruskie w okresie Rzeczypospolitej. Stolicą ziemi halickiej był Halicz. Sejmiki ziemskie odbywały się od roku 1564 w Haliczu, wcześniej w Sądowej Wiszni. System prawny miast w oparciu o prawo magdeburskie, prawo cywilne od XV oparte o statut wiślicki, prowincja sądowa małopolska.

                                     

1. Podział administracyjny

Powiaty

 • powiat halicki, stolica Halicz, starostwo grodowe, sejmik ziemski od roku 1564
 • powiat kołomyjski, siedziba Kołomyja
 • powiat trembowelski, siedziba Trembowla do 1569, starostwo grodowe

Starosta halicki zwoływał popis całej szlachty ziemi halickiej pod Haliczem. Powiaty obierały 6 deputatów na Trybunał Koronny i Trybunał Skarbowy Radomski na sejmiku deputackim i gospodarczym.

Starostwa niegrodowe

 • jabłonowskie, siedziba Jabłonów
 • buczniewskie, siedziba Buczniów
 • rohatyńskie, siedziba Rohatyn
 • śniatyńskie, siedziba Śniatyn
 • sołotwińskie, siedziba Sołotwina znane także przejściowo jako krasnopolskie
 • kałuskie, siedziba Kałusz
 • kołomyjskie, siedziba Kołomyja
 • tłumackie, siedziba Tłumacz
 • mogilnickie, siedziba Mogielnica

Według lustracji królewskie sporządzonej w roku 1677 znajdowało się w całej ziemi halickiej 38 miast i 565 wsi.

                                     

2. Miejscowości

 • Brzeżany
 • Nieźwiska
 • Uście
 • Niżniów
 • Kuropatniki
 • Bolechów
 • Bołszowce
 • Jezupol
 • Halicz
 • Trembowla
 • Buczacz
 • Kuty
 • Wojniłów
 • Chodorów
 • Kozowa
 • Podilla
 • Kosów
 • Lipówka
 • Rohatyn
 • Dolina
 • Kałusz
 • Ottynia
 • Słoboda
 • Żelibory
 • Meducha
 • Podhajce
 • Pobereże
 • Monasterzyska
 • Pomorzany
 • Borek
 • Bursztyn
 • Bukaczowce
 • Stanisławów
 • Zwenigród