Poprzednia

ⓘ Oddział Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu
Oddział Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu
                                     

ⓘ Oddział Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu

13 maja 2011 roku komendant Oddziału ŻW w Żaganiu wydał rozkaz Nr 21/11 z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu. Zmiany zostały przeprowadzone w terminie do 30 czerwca 2011 roku i polegały na:

likwidacji:

 • Placówki Żandarmerii Wojskowej w Międzyrzeczu,
 • Placówki Żandarmerii Wojskowej w Świętoszowie,
 • Izby Zatrzymań w Żaganiu,

przyjęciu w podporządkowanie z Oddziału Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu:

 • Placówki Żandarmerii Wojskowej w Opolu,
 • Placówki Żandarmerii Wojskowej w Kłodzku,
 • Wydziału Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu,

przyjęciu w podporządkowanie z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu:

 • Placówki Żandarmerii Wojskowej w Lesznie.

Zmiany organizacyjne spowodowały istotne zmiany personalne. Między innymi przeprowadzone zostały zmiany na stanowiskach: zastępcy komendanta i szefa sztabu Oddziału ŻW, szefa Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego, szefa Wydziału Prewencji, komendanta Placówki ŻW w Bolesławcu i komendanta Placówki ŻW w Sulechowie.

1 lipca 2011 roku, po przeprowadzonych zmianach organizacyjnych, Oddział ŻW w Żaganiu przyjął następującą strukturę organizacyjną.

 • Placówka Żandarmerii Wojskowej w Kłodzku
 • Wydział Żandarmerii Wojskowej w Wędrzynie
 • Placówka Żandarmerii Wojskowej w Bolesławcu
 • Komenda Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu
 • Placówka Żandarmerii Wojskowej w Lesznie
 • Wydział Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu
 • Placówka Żandarmerii Wojskowej w Opolu
 • Placówka Żandarmerii Wojskowej w Sulechowie

Z dniem 1 lipca 2011 roku Minister Obrony Narodowej zmienił nazwę Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego występującego w strukturze Lubuskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej na Wydział Kryminalny oraz Sekcji Operacyjno-Rozpoznawczej występującej w strukturze Wydziału Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu na Sekcję Kryminalną, a także określił obszar działania Lubuskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej i podległych Wydziałów Żandarmerii Wojskowej w Wędrzynie i we Wrocławiu.

Nowy obszar działania Lubuskiego Oddziału ŻW obejmuje dziesięć garnizonów: Bolesławiec, Głogów, Kłodzko, Krosno Odrzańskie, Leszno, Opole, Sulechów, Świętoszów, Zielona Góra, Żagań. Obszar działania Wydziału ŻW w Wędrzynie obejmuje trzy garnizony: Wędrzyn, Międzyrzecz i Skwierzyna, natomiast kolejne trzy garnizony znalazły się na obszarze działania Wydziału ŻW we Wrocławiu: Wrocław, Brzeg i Oleśnica. W specyficznej sytuacji znalazł się dowódca Garnizonu Jarocin, którego terytorialny zasięg właściwości pokrywa się z obszarem działania czterech jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej: Oddziałów ŻW w Bydgoszczy i Żaganiu oraz Wydziałów ŻW w Poznaniu i we Wrocławiu.

Od 22 grudnia 2011 roku szczegółowe zakresy działania jednostek Żandarmerii Wojskowej określa zarządzenie Nr 53/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych zakresów działania jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej.

Od 25 maja 2012 żołnierze ŻW w czasie wykonywania zadań służbowych noszą na prawym ramieniu naramiennik "MP Żandarmeria Wojskowa”.

W lipcu 2012 kompania ŻW została przezbrojna w 5.56 mm karabinki wz. 1996 "Beryl”, a pozostała kadra otrzymała 9 mm pistolety Glock 17.

W dniach 10-22 września 2012 na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Wędrzyn żołnierze OŻW w Żaganiu zabezpieczali ćwiczenie taktyczne z wojskami Wielonarodowego Batalionu Policji Wojskowej NATO pk. "Sharp-Lynx12”.

W piątek 28 września 2012 żołnierze obchodzili święto Żandarmerii Wojskowej. Wśród zaproszonych gości był między innymi gen. dyw. Mirosław Różański, dyrektor Departamentu Strategii i Polityki Obronnej MON. Obchody święta zostały zorganizowane z ponad trzymiesięcznym opóźnieniem spowodowanym udziałem żołnierzy ŻW w zabezpieczeniu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Od 1 czerwca do 5 lipca żołnierzom ŻW przysługiwały uprawnienia określone w art. 15-17 ustawy o Policji. Ponadto w pierwszej dekadzie sierpnia 2012 w Kostrzynie nad Odrą zabezpieczano XVIII Przystanek Woodstock.

15 lutego 2013 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Zielonej Górze zaprzestała rejestrowania w repertoriach materiałów w sprawach o przestępstwa i wykroczenia. Prokuratorzy przestali pełnić dyżurny oraz uczestniczyć w działaniach profilaktycznych w instytucjach i jednostkach wojskowych. Tego samego dnia Wydział ŻW w Wędrzynie i Placówka ŻW w Sulechowie rozpoczęły współpracę w Wojskową Prokuraturą Garnizonową w Szczecinie, a Oddział ŻW w Żaganiu rozszerzył zakres współdziałania z Wojskową Prokuraturą Garnizonową we Wrocławiu.

31 marca 2013 została zniesiona Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Zielonej Górze.

12 listopada 2013 roku płk Krzysztof Drzymalik przekazał obowiązki szefa Zarządu Prewencji KG ŻW płk. Marcinowi Fitasowi, dotychczasowemu komendantowi Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie.

We wtorek 28 stycznia 2014 roku, w Klubie 11 DKPanc w Żaganiu, płk Jerzy Żołudź przekazał obowiązki komendanta Oddziału płk. Tomaszowi Kajzerowi, dotychczasowemu szefowi Oddziału Wewnętrznego i Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej ŻW. W ceremonii przekazania obowiązków wzięli udział między innymi komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. Mirosław Rozmus i dowódca 11 DKPanc gen. dyw. Janusz Adamczak.

Dotychczasowy komendant Oddziału, płk Jerzy Żołudź został wyznaczony na stanowisko szefa Oddziału Profilaktyki w Zarządzie Prewencji KG ŻW. Zastąpił na tym stanowisku płk. Wojciecha Łomnickiego, który 12 listopada 2013 roku został wyznaczony na stanowisko szefa Oddziału Prewencji-zastępcy szefa Zarządu Prewencji KG ŻW.

Z dniem 20 lutego 2014 obowiązki zastępcy komendanta Oddziału ŻW objął ppłk Piotr Filipowski, ostatnio pełniący służbę w Oddziale Prewencji KG ŻW na stanowisku starszego specjalisty. Dotychczasowy zastępca komendanta Oddziału ŻW, ppłk Tomasz Rosiński objął obowiązki na stanowisku szefa Wydziału Dydaktycznego Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Przez niespełna miesiąc kluczowe stanowiska w jednostce, komendanta i jego zastępcy, zajmowali absolwenci Szkoły Podchorążych Rezerwy kierunek ŻW w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego Poznaniu. Uroczysta zbiórka z okazji pożegnania ppłk. Rosińskiego i "powitania” ppłk. Filipowskiego miała miejsce 17 lutego 2014 roku.

6 listopada 2014 roku Minister Obrony Narodowej mianował z dniem 11 listopada 2014 roku pierwszego szefa sztabu Oddziału ŻW w Żaganiu, majora w stanie spoczynku Jana Majewskiego podpułkownikiem.

20 listopada 2014 roku chorąży Beata Cierpiał z Oddziału ŻW w Żaganiu została wyróżniona tytułem "Lidera Profilaktyki 2015” wśród żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

1 grudnia 2014 roku przewodniczącym Rady Miejskiej w Leśnej został wybrany mjr rez. Stanisław Kazimierz Marczyński, pierwszy komendant Placówki ŻW w Jeleniej Górze, były oficer Wydziału ŻW w Żaganiu, odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność za wykazane męstwo w czasie pełnienia obowiązków w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku, członek Zarządu Koła Regionalnego Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej "Żandarm” działającego przy Oddziale ŻW w Żaganiu.

10 lutego 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką. "Rewolucyjną” zmianą okazało się przeszycie przez cały stan osobowy Oddziału odznak rozpoznawczych Żandarmerii Wojskowej z lewego na prawy rękaw kurtek munduru, bluz olimpijek i płaszczy. Po raz pierwszy, żołnierze Oddziału wystąpili z "nowymi” odznakami rozpoznawczymi w czwartek 26 lutego, w czasie ceremonii pożegnania dotychczasowego zastępcy komendanta. Z dniem 3 marca ppłk. Piotr Filipowski objął obowiązki na stanowisku zastępcy szefa Zarządu Prewencji – szefa Oddziału Prewencji Komendy Głównej ŻW w Warszawie i został awansowany na pułkownika. Tego samego dnia dotychczasowy komendant Wydziału ŻW we Wrocławiu ppłk Daniel Kowalczyk awansował na pułkownika i objął obowiązki na stanowisku komendanta Oddziału ŻW w Szczecinie. W piątek 27 lutego obowiązki komendanta Wydziału ŻW we Wrocławiu przyjął ppłk Dariusz Ściana, dotychczasowy zastępca komendanta Oddziału ŻW w Krakowie.

2 maja 2015 roku na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie komendant Oddziału ŻW w Żaganiu płk Tomasz Kajzer odebrał z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego flagę państwową RP.

23 czerwca 2015 roku podsekretarz stanu Maciej Jankowski, działając z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, wprowadził odznakę pamiątkową Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu, zatwierdził wzór odznaki i legitymacji oraz nadał regulamin odznaki.

                                     

1. Obsada personalna Oddziału ŻW

Komendanci:

 • ppłk Jerzy Żołudź p.o. 17 XII 2010 – 31 I 2011
 • ppłk / płk Janusz Hinc 2 I 2001 – 9 V 2002
 • płk Ryszard Gano 9 V 2002 – 2003
 • ppłk / płk Wiesław Szczygielski 31 III – 25 VI 2004
 • płk Jerzy Żołudź 1 II 2011 – 28 I 2014
 • płk Tomasz Kajzer od 28 I 2014
 • płk Krzysztof Drzymalik 25 VI 2004 – 17 XII 2010
 • płk Mariusz Sośnicki 2003 – 31 III 2004

Zastępcy komendanta:

 • ppłk Jerzy Żołudź
 • ppłk Artur Staniek od 4 V 2015
 • ppłk Tomasz Rosiński 2 I 2013 – 19 II 2014
 • ppłk Władysław Kułasiewicz od 3 I 2001
 • ppłk Piotr Filipowski 20 II 2014 – 2 III 2015
 • ppłk Daniel Kowalczyk 1 IV – 30 VI 2011
 • ppłk Mariusz Gawroński
 • ppłk Krzysztof Drzymalik
 • ppłk Dariusz Domagała 1 VII 2011 – 31 VII 2012

Szefowie sztabu:

 • mjr Bogusław Zarzycki
 • mjr Mirosław Giedrojć 1 XII 2010 – 30 VI 2011
 • mjr Artur Staniek 1 VII 2011 – 3 V 2015
 • ppłk Paweł Nykiel od 11 V 2001
 • mjr Jan Majewski od 4 I 2001