Poprzednia

ⓘ Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Rosja)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Rosja)
                                     

ⓘ Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Rosja)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej – federalny organ władzy, odpowiedzialny za kształtowanie polityki państwa w stosunkach międzynarodowych, organizacyjnie podległy bezpośrednio prezydentowi Federacji Rosyjskiej.

                                     

1. Podział organizacyjny

 • Departament Prawny Правовой департамент - ДП
 • Departament Konsularny Консульский департамент - КД
 • II Departament Europejski
 • Departament Współpracy Ogólnoeuropejskiej Департамент Общеевропейского сотрудничества - ДОС
 • Departament Kadr Департамент кадров - Кадры
 • II Departament Krajów WNP
 • Departament Historyczno-Dokumentalny Историко-документальный департамент - ИДД
 • IV Departament Krajów WNP
 • Departament Łączności z Podmiotami Federacji, Parlamentem i Organizacjami Ogólno-politycznymi Департамент по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественно-политическими организациями - ДСПО
 • Departament Spraw Nowych Wyzwań i Zagrożeń Департамент по вопросам новых вызовов и угроз - ДНВ
 • Departament Protokołu Państwowego Департамент государственного протокола - ДГП
 • Departament Ameryki Łacińskiej Латиноамериканский департамент - ЛАД
 • Centrum Historii Rosyjskiej Służby Dyplomatycznej Центр истории российской дипломатической службы
 • I Departament Krajów Wspólnoty Niepodległych Państw Первый департамент стран СНГ - 1ДСНГ; ogólne sprawy współpracy
 • Departament Organizacji Międzynarodowych Департамент международных организаций - ДМО
 • I Departament Europejski
 • Departament Sekretariat Ministra Департамент Секретариат Министра
 • Departament Współpracy Humanitarnej i Praw Człowieka Департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека - ДГПЧ
 • I Departament Azji
 • Departament Współpracy Ekonomicznej Департамент экономического сотрудничества - ДЭС
 • Departament - Sekretariat Generalny Генеральный секретариат - Департамент
 • Departament Afryki Департамент Африки - ДАФ
 • Departament Informacji i Prasy Департамент информации и печати - ДИП
 • Departament Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
 • III Departament Krajów WNP
 • II Departament Azji
 • Departament Planowania Polityki Zagranicznej Департамент внешнеполитического планирования - ДВП
 • Departament Bezpieczeństwa Департамент безопасности - ДБ
 • Departament Spraw Bezpieczeństwa i Rozbrojenia Департамент по вопросам безопасности и разоружения - ДВБР
 • III Departament Europejski
 • Departament Krajów ASEAN i Problemów Ogólnoazjatyckich
 • Departament Ameryki Północnej Департамент Северной Америки - ДСА
 • Departament Administracji Управление делами – Департамент - УД
 • Departament Walutowo-Finansowy Валютно-финансовый департамент - ВФД
 • Departament Pracy z Rodakami za Granicą Департамент по работе с соотечественниками за рубежом - ДРС
 • Departament Remontów i Własności za Granicą Департамент капитального строительства и собственности за рубежом - ДКСиСЗ
                                     

2. Jednostki podległe

 • Rosyjskie Centrum Międzynarodowej Współpracy Naukowej i Kulturalnej Российский центр международного научного и культурного сотрудничества
 • Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych MGIMO Московский государственный институт международных отношений, uniwersytet
 • Federalna Agencja ds. Wspólnoty Niepodległych Państw, Rodaków Mieszkających za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej
 • Akademia Dyplomatyczna Дипломатическая академия
                                     

3. Siedziba

Do rewolucji październikowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Cesarstwa Rosyjskiego miało swoją siedzibę we wschodnim skrzydle wyb. w latach 1819-1829 Budynku Sztabu Generalnego na pl. Pałacowym 6-8 Дворцовая пл., 6-8 w Petersburgu, z wejściem też od Nab. Mojki 39-41 Мойки наб., 39-41; obecnie część kompleksu wystawowego Ermitażu. Po rewolucji, po przeniesieniu władz do Moskwy, Komisariat Spraw Zagranicznych mieścił się w budynku dochodowym Pierwszego Rosyjskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Доходный дом Первого Российского страхового общества z 1906 przy pl. Worowskiego 5/21 1918-1952. Obecny budynek MSZ wybudowano w latach 1948–1953 według projektu architektów – prof. W. Gelfreicha i M. Minkusa. Główny korpus liczy 27 pięter, wysokość – 172 m. Przez wiele lat mieściło się w nim również Ministerstwo Handlu Zagranicznego ZSRR.