Poprzednia

ⓘ Gliniany (Ukraina)
Gliniany (Ukraina)
                                     

ⓘ Gliniany (Ukraina)

Miasto królewskie lokowane w 1397 roku położone było w XVI wieku w województwie ruskim. 1474 rok to pierwsza znana data pojawienia się Żydów w Glinianach.

Miejsce popisów szlachty ziemi lwowskiej I Rzeczypospolitej. Także miejsce koncentracji wojsk koronnych podczas wypraw przeciwko Tatarom.

W 1748 Jakub Błędowski herbu Półkozic, starosta zubczyński w 1747, wykupił starostwo gliniańskie wspólnie ze żoną Urszulą z Dzieduszyckich.

                                     

1. Przynależność terytorialna

 • 1918-1939 w powiecie przemyślańskim, województwa tarnopolskiego.
 • 1772-1918 w Królestwie Galicji i Lodomerii w Cesarstwie Austriackim. Parafia rzymskokatolicka i greckokatolicka loco. Właścicielem tabularnym miasta był hrabia Aleksander Badeni.
 • 1340-1772 w ziemi lwowskiej, województwa ruskiego.
                                     

2. Demografia

 • 3155 mieszkańców według spisu ludności z 1857);
 • 3242 mieszkańców w 2011 roku.
 • 4391 mieszkańców w 1931 roku;
 • 4255 mieszkańców w 1921 roku, w tym 1965 Ukraińców, 1679 Żydów, 719 Polaków;
 • 3965 mieszkańców w 1880 roku, w tym 1794 grekokatolików, 463 rzymskich katolików, 3 ewangelików, pozostali - wyznawcy judaizmu;
                                     

3. Historia

 • 1578 - miasto uzyskało prawo urządzania trzech jarmarków w roku.
 • W nocy z 26 na 27 kwietnia 1944 roku oddział UPA zabił w Glinianach ponad 40 osób.
 • W czasach epoki kamiennej w regionie dzisiejszych Glinian znajdowały się liczne osady paleolityczne. W Glinianach odkryto kości mamutów oraz narzędzia krzemienne noże i rylce.
 • 1379 - pierwsza wzmianka miasta w dokumentach historycznych.
 • 1537 - na terenie miasta zawiązano rokosz znany jako tzw. wojna kokosza.
 • Od roku 1866 miasto słynęło z przemysłu tkackiego oraz szkoły tkactwa. Wyrabiano m.in. kobierce tzw. kilimy gliniańskie.
 • Pod koniec listopada 1942 roku miejscowi Żydzi zostali przesiedleni przez Niemców do getta w Przemyślanach miesiąc później zginęli w obozie zagłady w Bełżcu. Spośród 80 osób, które natychmiast po deportacji wróciły z Przemyślan do Glinian, około 60 zostało złapanych i rozstrzelanych na cmentarzu.
 • 1397 - Jan z Tarnowa wojewoda sandomierski i starosta ziemi ruskiej zezwala Piotrowi Sidel na założenie miasta. Władysław Jagiełło w r. 1425 potwierdza to nadanie Wittyg, Pieczęcie miast s.70.
 • 1888 – pożar dwa razy strawił miasto
 • 4 stycznia 1945 roku UPA ponownie zaatakowała Gliniany.

Od 1940 do 1961 centrum rejonu gliniańskiego. Podczas okupacji niemieckiej pozbawione praw miejskich i włączone do wiejskiej gminy Gliniany.