Poprzednia

ⓘ Poligon badawczy
                                     

ⓘ Poligon badawczy

Poligon badawczy to wydzielony, zamknięty kompleks drogowy i urządzeń służący do badań pojazdów. Poligon ten jest wyposażony w specjalistyczne zaplecze techniczne, pomiarowe i obliczeniowe, które umożliwia wykonywanie prób w określonych i powtarzalnych warunkach. Wybudowanie takiego poligonu wraz z wyposażeniem jest bardzo kosztowne.

Kompleks dróg na poligonie badawczym musi spełniać następujące zadania:

 • umożliwiać symulację sytuacji, w jakich może znaleźć się pojazd podczas eksploatacji
 • umożliwiać wykonywanie przyśpieszonych badań trwałości z zachowaniem wszystkich korelacji z warunkami eksploatacyjnymi
 • umożliwiać wykonywanie różnorodnych testów badawczych w warunkach zapewniających pełne bezpieczeństwo,

Realizacja tych zadań wymaga tras o różnych nawierzchniach, różnorodnym profilu oraz konfiguracji. Nawierzchnie dróg muszą być trwałe, by ich charakterystyki z upływem czasu nie uległy zmianie. Na niektórych drogach są budowane przeszkody w celu badania pojazdu w określonych sytuacjach. Równolegle do tych dróg budowane są drogi pomocnicze, po których może się poruszać pojazd towarzyszący wyposażony w aparaturę badawczą. Dla poszczególnej drogi są wykonane odpowiednie charakterystyki, pozwalające na wnioskowanie o ich oddziaływaniu na pojazd.

Typowe elementy poligonu badawczego

 • brody o różnym kształcie.
 • płyty
 • droga do badań zmęczeniowych
 • droga z wymiennymi przeszkodami
 • drogi terenowe
 • tunel kurzowy
 • tor do jazd szybkich
 • droga z pofałdowaną nawierzchnią
 • droga o nawierzchni z kamienia polnego
 • droga do badań hałaśliwości
 • wzniesienia
 • drogi do prób hamowania
 • tor do badań dynamicznych

Ruch na drogach poligonu jest organizowany z centrum badawczego, wyposażonego w system łączności telewizyjnej, telefonicznej i radiowej. System sygnalizacji i zabezpieczeń jest połączony z komputerem centralnym. Nadzór merytoryczny nad pracami prowadzonymi na poligonie sprawuje wykwalifikowana kadra, opracowująca programy badań, wykonująca badania i analizująca wyniki. Dlatego też na poligonie oprócz dróg są też laboratoria.

                                     
 • wielokąt w grafice komputerowej. Dwuwymiarowa ścianka obiektu mająca minimum trzy wierzchołki. poligon wojskowy poligon badawczy Poligon czasopismo
 • poligon rakietowy rakiet sondażowych należący od 1968 do Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Alaska Fairbanks. Największy na świecie lądowy poligon rakietowy
 • Zakład Naukowo - Badawczy Broni i Amunicji 1952 - Centralny Naukowo - Badawczy Poligon Artyleryjski 1958 - Centralny Badawczy Poligon Artyleryjski 1962
 • Doświadczalna Departamentu Służby Samochodowej MON, przekształcona w Poligon Naukowo - Badawczy Sprzętu Pancernego i Motoryzacji i przeniesiony do Sulejówka. W
 • października 1917 roku został założony tu najstarszy w Stanach Zjednoczonych poligon wojskowy, 6 miesięcy po włączeniu się kraju do I wojny światowej. Lokalizacja
 • Generalnego o powołaniu Poligonu Naukowo - Badawczego Łączności w Zegrzu. Do głównych zadań nowo powstałej placówki naukowo - badawczej należało przystosowanie
 • Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza instytut badawczy z główną siedzibą w Olsztynie. Instytut Rybactwa Śródlądowego powstał 1 stycznia
 • Ministerstwu Przemysłu i Szychany - 2, gdzie działało laboratorium badawcze i poligon doświadczalny broni chemicznej. Te zamknięte miasta, nazywane również
 • Główny Instytut Górnictwa GIG instytut badawczy od początku istnienia związany jest z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. GIG jest
 • w Europie placówką naukowo - badawczą która posiada podziemny poligon doświadczalny. Kopalnia jest placówką naukowo - badawczą zajmuje się bezpieczeństwem
 • centrum miasteczka Klietz na wschodnim brzegu jeziora Klietzsee, na skraju poligonu o tej samej nazwie. Zostały zbudowane w 1935 jako zakład produkcji materiałów
 • rozkazu Ministra Obrony Narodowej z 15 października 1947 powstał Poligon Naukowo Badawczy Wojsk Inżynieryjno Saperskich. Była to pierwsza tego typu placówka
 • rakietowy poligon wojskowy w północno - zachodniej części Obwodu astrachańskiego. W maju 1946 r. władze ZSRR podjęły decyzję o utworzeniu poligonu wojskowego