Poprzednia

ⓘ Geografia wyborcza
Geografia wyborcza
                                     

ⓘ Geografia wyborcza

Geografia wyborcza to dział geografii politycznej poświęcony studiom nad przestrzennym zróżnicowaniem wyników wyborów. Geografia wyborcza bada różnice w poparciu poszczególnych kandydatów i partii politycznych oraz frekwencji wyborczej mierzone na poziomie różnych szczebli podziału administracyjnego. Ważnym jej elementem jest analiza stabilności regionalnych wzorców poparcia poszczególnych opcji politycznych oraz próby wyjaśniania obserwowanych prawidłowości. Podstawowym elementem analizy jest tworzenie i analiza map wyborczych, które powstają zarówno na poziomie całych państw, regionów, jak i miast, a nawet dzielnic.

                                     

1. Typy wyjaśnień

W szczególności wyjaśnienia prawidłowości i stabilności przestrzennych układów poparcia politycznego mogą mieć charakter:

 • historyczny – na podstawie analizy historycznej geografii politycznej, dawnego przebiegu nieistniejących już granic politycznych lub podziałów administracyjnych np. wpływ zaborów na polską geografię wyborczą
 • strukturalny – w tej kategorii mieszczą się wszystkie przestrzenne zależności zachowań wyborczych od zmiennych głównie statystycznych opisujących jednostki administracyjne czy też społeczności lokalne albo regionalne. Typowe analizy obejmują m.in. poziom urbanizacji, wskaźniki demograficzne, poziom wykształcenia mieszkańców, strukturę ich zatrudnienia, poziom dochodów itp. Należy podkreślić, że analizy związków występujących pomiędzy zachowaniami wyborczymi a cechami strukturalnymi jednostek przestrzennych obciążone są ryzykiem błędu ekologicznego.
 • kulturowy – poprzez wskazywanie związków odmienności kulturowych regionów z ich sympatiami politycznymi, w szczególności analizy wpływu religijności na zachowania wyborcze np. odmienne zachowania polityczne protestanckich i katolickich regionów Niemiec
 • przyrodniczy – na podstawie analizy odmienności warunków przyrodniczych kształtujących zróżnicowania aktywności gospodarczej np. wysokogórska gospodarka pasterska sprzyjająca zwykle postawom politycznie konserwatywnym
                                     
 • Krakowie uzyskał stopień doktora nauk o Ziemi ze specjalnością w zakresie geografii ekonomicznej. Pracował jako nauczyciel w Mirocinie. Został członkiem NSZZ
 • Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Po studiach przez kilka lat uczył geografii w tarnowskich szkołach, potem przeniósł się na stałe do Krakowa. Działał
 • Irlandii jako państwa powinno stosować się nazwę Éire. Osobny artykuł: Geografia Irlandii. Najważniejsze miasta: Dublin ludność miasta 527 612, ludność
 • UW w Warszawie. W okresie przedwojennym jego badania dotyczyły głównie geografii roślin, w tym flory Podola, w 1937 ukazała się jego praca Elementy flory
 • Markowskiego. W okresie od 1928 do 1944 roku pracowała jako nauczycielka geografii szkołach średnich głównie w Gimnazjum Anny Wazówny. Od lutego 1945 roku
 • Tymczasowa Niezależna Komisja Wyborcza Provisional Independent Electoral Commission, PIEC później Niezależna Komisja Wyborcza Independent Electoral Commission
 • latach 30. XX wieku potajemnie nauczał języka polskiego, historii oraz geografii Przez pewien okres kierował też Domem Polskim w Szczecinie. W lutym 1934
 • 1969. Początkowo w jego strukturze znajdowały się trzy zakłady: fizyki, geografii i matematyki. Pierwszym dziekanem w kadencji 1969 1972 został doc. dr
 • awansowany na generała brygady. Jednocześnie w latach 1957 1960 studiował geografię gospodarczą na Wydziale Dyplomatyczno - Konsularnym Szkoły Głównej Służby

Użytkownicy również szukali:

wybory samorządowe 2018 wyniki,

...
...
...