Poprzednia

ⓘ Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy
Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy
                                     

ⓘ Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy – międzynarodowy port lotniczy położony w gdańskiej dzielnicy Matarnia, pierwotnie nazywany Gdańsk Rębiechowo; położony 10 km od centrum Gdańska i Sopotu oraz 23 km od centrum Gdyni. Port położony jest nieopodal trójmiejskiej obwodnicy. W promieniu 100 km od niego mieszka ok. 2.5 mln osób.

Liczba odprawianych pasażerów klasyfikuje Port lotniczy w Gdańsku jako port lotniczy regionalny główny i jest to obecnie 3. polski port lotniczy za warszawskim lotniskiem Chopina oraz krakowskimi Balicami.

                                     

1. Historia

Gdańsk posiada cywilny port lotniczy od 1919. Pierwszy port powstał na bazie dotychczasowego lotniska wojskowego w Gdańsku-Wrzeszczu, w ówczesnej dzielnicy Danzig-Langfuhr. W okresie międzywojennym obsługiwał on połączenia m.in. z Berlinem, Czerniachowskiem, Elblągiem, Królewcem, Hamburgiem, Leningradem, Lwowem, Malborkiem, Moskwą, Olsztynem, Słupskiem, Szczecinem i Warszawą; po II wojnie światowej: z Bydgoszczą, Katowicami, Krakowem, Rzeszowem, Szczecinem, Warszawą i Wrocławiem.

W latach 1935-1939 swój port lotniczy miała również Gdynia w Rumi. W czasie II wojny światowej pełnił on jedynie funkcje wojskowe; obecnie nie istnieje.

W latach 70. zdecydowano o wyprowadzeniu lotniska w Gdańsku-Wrzeszczu z obszaru otoczonego zabudową mieszkalną i wykorzystaniu odzyskanych terenów pod nowe osiedla mieszkaniowe Gdańsk-Zaspa. Prace budowlane przy budowie nowego lotniska rozpoczęto w grudniu 1971 roku. Na lotnisko wydzielono obszar 350 ha, w tym 38 ha lasu i terenów zieleni.

1 maja 1974 roku o godzinie 13 na pasie startowym nieotwartego jeszcze lotniska wylądował samolot kursowy z Wrocławia. Uroczyste otwarcie nowego portu lotniczego nastąpiło dzień później 2 maja 1974. Swoją siedzibę znalazły tam biura PLL LOT, administracja lotniska, komisariat MO, urząd celny, poczta oraz placówka służby zdrowia.

Od 1993 gdański port jest spółką prawa handlowego, której właścicielami są głównie miejscowe władze samorządowe: województwo pomorskie 31.45%, Gdańsk 29.45%, Gdynia 1.14%, Sopot 0.35% oraz Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze” 37.61%. W 1997 oddano do użytku terminal T1.

W 2004 nadano mu imię przywódcy Solidarności i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy.

W 2006 zarząd lotniska w Gdańsku podpisał z władzami wojskowymi umowę o powierzeniu mu planowanych funkcji cywilnych na wojskowym lotnisku Gdynia-Oksywie we wsi Kosakowo.

19 października 2006 po raz pierwszy gdański port lotniczy osiągnął liczbę miliona pasażerów w ciągu jednego roku.

18 listopada 2010 po raz pierwszy gdański port lotniczy osiągnął liczbę 2 mln pasażerów w ciągu jednego roku.

31 marca 2012 został uroczyście oddany do użytku terminal drugi T2 koszt budowy – prawie 248 mln zł, w tym dofinansowanie z UE – ponad 87 mln zł, a pierwsi pasażerowie zostali na nim odprawieni 6 kwietnia 2012. W pierwszym etapie budowy terminalu T2 powstał budynek o powierzchni około 39.5 tys. m². Terminal T1 od tamtej pory służył jako grupa 8 bramek dla ruchu Non-Schengen, a także jako tymczasowa hala przylotów do czasu budowy nowej w Terminalu T2.

W styczniu 2014 rozpoczął się drugi etap budowy, rozbudowa terminalu T2, zakończony we wrześniu 2015 roku. W rozbudowanym kosztem 150 mln zł terminalu otwarto nową strefę przylotów z pięcioma karuzelami do odbioru bagażu. Powierzchnia terminala dzięki inwestycji powiększyła się o 15 tys. m kw. Ogółem przepustowość portu wzrosła dzięki inwestycji z 5 do 7 mln pasażerów rocznie. Równocześnie oddano do użytku łącznik komunikacyjny do nowego przystanku kolejowego, nową pętlę autobusową, zmodernizowany układ drogowy.

1 września 2015 uruchomiono linię kolejową z Gdańska Wrzeszcza do Gdańska Osowy Pomorska Kolej Metropolitalna, dzięki której port lotniczy jako piąty w Polsce uzyskał pasażerskie połączenie kolejowe.

Planowana jest dalsza rozbudowa portu lotniczego, w wyniku której przepustowość wzrośnie do 9 mln pasażerów rocznie. 21 marca 2019 ogłoszono przetarg na rozbudowę terminala T2 o dodatkowy pirs przeznaczony dla obsługi ruchu non-Schengen, z czterema klatkami zewnętrznymi wyposażonymi w rękawy. Do jesieni 2021 terminal miałby zostać wydłużony w kierunku zachodnim o 180 m na poziomie parteru i pierwszego piętra w części swojej 46-metrowej szerokości, co powiększyłoby jego powierzchnię użytkową o 16 tys. m kw., do 53 tys. m kw. 16 maja 2019 okazało się, że każda ze złożonych 4 ofert przekroczyła plan finansowy założony na poziomie 177 mln zł netto. W kwotach brutto Budimex zaoferował blisko 383 mln zł i termin realizacji wynoszący 18 miesięcy, Hochtief – 344 mln zł i 18 miesięcy, Doraco – 375 mln zł i 22 miesiące, a spółka NDI 294 mln zł i 21 miesięcy. W tej sytuacji zarząd lotniska podjął decyzję o unieważnieniu przetargu. W kolejnym przetargu najniższą cenę realizacji zaoferowało Doraco 255 mln 229 tys. 228 zł netto, a Hochtief cenę 262 mln 993 tys. 137 zł netto. Z pierwszą z tych firm zarząd lotniska zawarł umowę 15 października 2019.

W 2019 port lotniczy uzyskał przychody w wysokości 200 mln zł oraz zysk netto w wysokości blisko 50 mln zł.

Przewiduje się, że w 2025 na lotnisku odprawionych zostanie 6.6 mln pasażerów

Na północ od budynku terminala planowane jest powstanie siedmiu wielkopowierzchniowych budynków o przeznaczeniu biurowym, tzw. Airport City. 24 października 2019 zawarły umowę z firmą Hochtief na realizację pierwszego z biurowców. Koszt inwestycji to 66 mln zł netto.

                                     

2. Statystyki ruchu

|+ Statystyki ruchu z lat 1999–2018

Najpopularniejsze trasy 2019

w nawiasie - miejsce w rankingu za rok 2018

Również w 2018 najpopularniejszymi kierunkami były Londyn, Oslo i Sztokholm, a z krajowych - Warszawa.

                                     

3. Ruch pasażerski

Obecnie port posiada około 70 połączeń rejsowych z portami w kraju i w Europie oraz stale rosnącą liczbę połączeń czarterowych.

W roku 2010 odprawiono 2 mln 232 tys. podróżnych, co stanowiło wzrost o 16.8% w stosunku do roku 2009. W zakresie przewozów cargo w 2010 na lotnisku przeładowano 4487 ton, co oznacza 11.7% wzrost w porównaniu do 2009 roku.

W roku 2011 odprawiono 2 mln 464 tys. podróżnych, czyli o 10% więcej w stosunku do roku 2010. W roku 2011 uruchomiono 21 nowych połączeń, oddano do użytku 6 strategicznych inwestycji.

Rok 2012 był rokiem szczególnym z powodu wielkiego wydarzenia sportowego, a także pojawienie się nowego przewoźnika na polskim rynku lotniczym. Tak duży wzrost był możliwy dzięki znacznie zwiększonemu oferowaniu na rynku krajowym, zarówno przez OLT Express, jak i LOT oraz Eurolot, a także utrzymaniu stabilnych wzrostów w ruchu międzynarodowym oraz czarterowym. W 2012 roku odprawionych zostało 2 mln 906 tys. pasażerów, co stanowi wzrost o 18% w stosunku do poprzedniego roku. Pasażerowie najczęściej podróżowali do Warszawy, Londynu Luton, Stansted, Oslo, Monachium, Frankfurtu, Kopenhagi, Dortmundu, Sztokholmu Arlanda, Skavsta i Krakowa.

W 2019 roku z lotniska skorzystało 5 376 120 pasażerów w 2018 - 4 980 647; w 2017 - 4 611 714. W 2018 roku operujące samoloty miały średnie obłożenie na poziomie 81.4 proc. rekord w historii portu, a zysk netto portu lotniczego wyniósł 38.5 mln zł.                                     

4. Bezpieczeństwo lotów

Nad każdym samolotem, który podchodzi do lądowania dla kierunku 29 ze wschodu, czuwa nowoczesny system ILS kat. II, wysokość decyzji wysokość na jakiej załoga samolotu musi zobaczyć światła podejścia wynosi dla gdańskiego lotniska 30 m., minimalna widzialność w poziomie przy progu pasa 300 m., w dalszej części 125 m., minimalna widzialność przy starcie 125 m. Dla kierunku 11 z zachodu obowiązują systemy RNAV, RNAV/VNAV i LPV.

                                     

5. Obsługa lotniska

Obsługą samolotów na lotnisku, w szczególności załadunkiem i rozładunkiem bagażu, wyważaniem samolotów, transportem pasażerów po płycie lotniska, wypychaniem i holowaniem oraz odladzaniem zajmują się dwie firmy, Welcome Airport Services Sp. z o.o. oraz LS Airport Services Sp. z o.o. Posiłki do samolotów dostarcza firma DO&CO Poland, zaś paliwo lotnicze – firma Petrolot. Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy zawarł też umowy o dystrybucji paliwa lotniczego z Shell Polska i Totalfinaelf oraz Grupą Lotos z siedzibą w Gdańsku.