Poprzednia

ⓘ Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
                                     

ⓘ Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – indeks zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych. Najpopularniejsza na świecie miara inflacji/deflacji.

Jest średnią ważoną cen towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe. Przy obliczaniu indeksu bierze się pod uwagę tak zwany statystyczny koszyk zakupów. W Polsce Główny Urząd Statystyczny tworzy koszyk na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych: co roku ustala, ile i co kupuje "uśrednione” gospodarstwo domowe, a także jaki jest udział poszczególnych produktów i usług w łącznych wydatkach. Na podstawie obserwacji zmian cen tak dobranych towarów i usług ich lista liczy ok. 2000 pozycji, a ceny sprawdza się raz lub dwa razy w miesiącu GUS oblicza wskaźnik CPI.

Wielu ekspertów uważa, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych jest nie tyle miarą zmiany wartości nabywczej danej waluty, co wskaźnikiem zmian kosztów utrzymania. W praktyce występują jednak różnice między koszykiem "codziennym” a "statystycznym”. Ceny niektórych towarów i usług rosną szybciej niż innych, konsumenci reagują też na zmiany cen: gdy rośnie cena na przykład wołowiny, to mogą kupować tańszy drób tzw. efekt substytucji. Mogą się też pojawiać nowe dobra i usługi, które z opóźnieniem znajdą się w koszyku statystycznym. Wszystko to sugeruje, że CPI nie jest wystarczająco miarodajnym wskaźnikiem możliwości nabywczych przeciętnego gospodarstwa domowego.

Inną trudność w posługiwaniu się wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych stanowią porównania w dłuższej perspektywie czasowej. Wynika ona z tego, że wiele towarów i usług obecnych w bieżącym koszyku nie istniało w przeszłości np. kuchenki mikrofalowe. Część dóbr i usług np. komputery figuruje na liście, ale statystyka nie uwzględnia tego, że obecnie są inne niż kiedyś, co może wpływać na ich ceny. Wskazuje się też na tak zwane nierówności inflacyjne: różnicę w udziale poszczególnych towarów i usług w strukturze wydatków różnych grup społecznych.

Europejski Bank Centralny prowadząc politykę pieniężną, kieruje się zharmonizowanym wskaźnikiem cen konsumpcyjnych ang. Harmonised Index of Consumer Prices, HICP, który w porównaniu do CPI charakteryzuje się niewielkimi różnicami metodologicznymi.

W Polsce najwyższe CPI, na poziomie 79.60% odnotowano w lutym 1990 roku, czyli w trakcie transformacji ustrojowej.