Poprzednia

ⓘ Dobra luksusowe
Dobra luksusowe
                                     

ⓘ Dobra luksusowe

Dobra luksusowe – w ekonomii: takie dobra, na które popyt rośnie szybciej niż liniowo w stosunku do wzrostu dochodów. W przypadku spadku dochodów spadek popytu jest procentowo większy. Innymi słowy, na te dobra większą część swoich dochodów przeznaczają statystycznie ludzie bogatsi.

                                     
 • zachodniej Europy przywożono sukno, wyroby metalowe, korzenie, wino, dobra luksusowe Współcześnie nieliczne istniejące nadal jarmarki mają miejscowy zasięg
 • popytu danego dobra, a zatem określić czy jest ono podrzędne, normalne czy luksusowe Nazwa krzywej pochodzi od nazwiska niemieckiego ekonomisty, Ernsta Engla
 • wysoką jakością wykonania oraz trudną dostępnością dla odbiorcy. Produkty luksusowe adresowane są do wąskich grup społecznych, należą do produktów oraz usług
 • zaspokajanych przez dane dobro popyt na dobra podstawowe jest mniej elastyczny cenowo niż na dobra luksusowe Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce
 • przykładem są np. dochodowe stanowiska pracy, atrakcyjne turystycznie miejsca, luksusowe dzielnice oraz pomieszczenia i sale w instytucjach kultury, ale też czyste
 • pierwszej potrzeby, oraz przez zwiększone opodatkowanie towarów uznanych za luksusowe Jego przywrócenie postulowały partie Liga Polskich Rodzin oraz Samoobrona
 • wszystkim ze swojego niezwykle wystawnego trybu życia utrzymywał dwie luksusowe rezydencje, w Sydney i Melbourne, a na dodatek dużo podróżował po kraju
 • ekonomiczny sprawił jednak, iż wielu Greków nie mogło sobie pozwolić na dobra luksusowe dlatego ostatni numer Vogue Hellas ukazał się w listopadzie 2012
 • kaliskiego, wojewody poznańskiego, podczaszego koronnego i regimentarza. Dobra ziemskie Ostrorogów koncentrowały się w zachodniej Wielkopolsce i województwie
 • pełni zrozumiałe. Ulubionym, ale ambiwalentnym, symbolem były wszelkie dobra luksusowe W pojęciu kalwińskiej Holandii w okresie baroku luksus jest wynagrodzeniem
 • rozrzutność, marnotrawstwo, kosztowne zabawy, kupno dóbr luksusowych Thorstein Veblen Dobra Veblena Efekt Veblena Konsumpcjonizm Potlacz Dystynkcja T

Użytkownicy również szukali:

dobra luksusowe ciekawostki, dobra luksusowe elastyczność popytu, dobra pierwszej potrzeby,

...
...
...