Poprzednia

ⓘ Kategoria:Polonia
                                               

Polonia

Polonia – ogół Polaków mieszkających poza granicami Polski. W węższym znaczeniu Polonia to określenie osób poczuwających się do polskiego pochodzenia i związków z polskością, lecz urodzonych poza Polską. Osoby te związki z tradycją i kulturą narodową zachowują w drugim lub w dalszych pokoleniach i na różnym poziomie identyfikowania się z polskimi sprawami. Określenie to dotyczy np. polskich społeczności w USA, Kanadzie, Francji, Brazylii, w których dominują osoby, których przodkowie opuścili Polskę dziesiątki lat temu. Polonią uznaje się tylko polskich emigrantów, nie określając tym mianem ...

                                               

Karta Polaka

Karta Polaka – dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego, który może być przyznany osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz deklarującej przynależność do narodu polskiego i spełniającej określone ustawą warunki. Kartę Polaka ustanowiono ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka Dz.U. z 2007 r. nr 180, poz. 1280, która określa Uprawnienia posiadacza Karty Polaka, zasady przyznawania, utraty ważności i unieważniania Karty Polaka oraz właściwość i tryb postępowania organów w tych sprawach.

                                               

Klub Sierpień 80

Polsko-Austriacki Klub Informacji i Kultury – "Sierpień 80” - organizacja polonijna zarejestrowana w Wiedniu w grudniu 1981 roku, tuż po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego.

                                               

Kościół św. Brygidy w Maribo

Kościół św. Brygidy w Maribo – katolicki kościół stojący przy Maria Gade w Maribo na wyspie Lolland w Danii. Został zbudowany dla Polaków i w przeciągu całej swojej historii był centrum religijnego życia Polonii.

                                               

Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii

Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii powstało w 1998 roku jako pierwsza instytucja węgierskiego środowiska polonijnego. W 2015 roku instytucja zmieniła nazwę na Polski Instytut Badawczy i Muzeum. Muzeum powstało z inicjatywy Konrada Sutarskiego. Organem założycielskim i nadzorczym placówki był Ogólnokrajowy Samorząd Mniejszości Polskiej na Węgrzech, nadzór merytoryczny natomiast sprawowany był przez węgierskie Ministerstwo Kultury i Oświaty. Muzeum posiadało dwie filie. Pierwsza – od 2003 roku, pod nazwą "Dom pamięci Derenku” – znajdowała się we wsi Andrástanya. Druga – od 2008 roku – w D ...

                                               

Polonia w Serbii

W okresie wojny towarzyszącej rozpadowi SFR Jugosławii, wiele rodzin polonijnych osiedliło się w Polsce lub na Zachodzie. Obecnie przedstawiciele Polonii w Serbii stanowią grupę stosunkowo nieliczną, liczące ok. 800 osób, które są w większości przedstawicielami fali emigracji lat 70. i 80. XX wieku. Głównymi skupiskami Polonii są: Belgrad ok. 200 osób, Ostojićevo 150, Nisz i Nowy Sad po 30, Kragujevac, Kraljevo i Požarevac po 20. W zdecydowanej większości są to kobiety, które wyszły za mąż za obywateli b. Jugosławii oraz dzieci z mieszanych małżeństw. Odrębną grupę stanowi Polonia zamieszk ...

Pierre Karlów
                                               

Pierre Karlów

Pierre krasnoludków – irański piłkarz polskiego pochodzenia. Grał na pozycji bramkarza. Pierre krasnoludków zostało w 1945 roku w Iranie. W 1948 roku zagrał jeden mecz w reprezentacji Iranu przeciwko Turcji. Był pierwszym obcokrajowcem w lidze irańskiej.