Poprzednia

ⓘ Kolegiata Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim
Kolegiata Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim
                                     

ⓘ Kolegiata Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim

Pierwszym proboszczem lidzbarskim w latach 1305-1321 był ks. Heynemann, który posługę kapłańską sprawował w kościele drewnianym. Przypuszczalnie pierwszy kościół drewniany w Lidzbarku spalił w 1311 r. książę litewski Witenes. Znana jest data konsekracji kościoła drewnianego z roku 1315 pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Budowę świątyni murowanej zrealizowano w II połowie XIV w. w formie trójnawowej, pięcioprzęsłowej hali. Kościół posiada sklepienia gwiaździste z końca XIV w. w nawie głównej i nawach bocznych oraz z XV w. w kaplicach przywieżowych. Wieża kościelna, początkowo niska z nadbudową drewnianą, wybudowana została w ostatnich latach XIV w. i była podwyższana w dwóch kolejnych wiekach do obecnej wysokości 66 m. Po pożarze kościoła w 1698 spłonął dach i wieża i później wykonanym remoncie na dachu kościoła pojawiła się barokowa sygnaturka, a wieżę kościelną ozdobił hełm o trzech piramidalnie ustawionych latarniach zakończony chorągiewką z herbem biskupa Teodora Potockiego. Kościół został rozbudowany w latach 1892-1896, kiedy to od strony wschodniej dobudowano neogotyckie trójnawowe bazylikowe prezbiterium, nową zakrystię i kruchty boczne.

                                     

1.1. Wnętrze Ołtarze

W kościele już w XVI w. było dziewięć ołtarzy. Obecny neogotycki ołtarz główny pochodzi z pierwszego dwudziestolecia XX w. Ozdobą tego ołtarza jest rokokowa balustrada wykonana przypuszczalnie przez Schmidta z Reszla i posągi dwóch aniołów przypisywane Perwangerowi z Tolkmicka. W zwieńczeniu ołtarza bocznego w zakończeniu nawy południowej znajduje się grupa św. Anny Samotrzeciej z ok. 1500 r. W ołtarzu tym znajduje się obraz MB Śnieżnej z XVII w. zakryty srebrną sukienką. W lidzbarskiej farze z ołtarzy bocznych znajdujących się przy filarach dwa zasługują na uwagę. Ołtarz przy trzecim filarze od prezbiterium, między nawą środkową a południową z XVII w. z obrazem św. Walentego uzdrawiającego chorego – obraz malowany przez Meyera, oraz równoległy ołtarz po stronie północnej św. Michała Archanioła fundowany przez biskupa warmińskiego Szyszkowskiego.

                                     

1.2. Wnętrze Epitafia

W posadzce kościoła zachowało się ok. 25 znacznie już zatartych płyt nagrobnych. Najcenniejsze z okresu renesansu są wmurowane w ścianę kościoła. Należy do nich mosiężna płyta Hildebranda Ferbera brata biskupa Ferbera zmarłego w 1530 oraz Krystyny Flaschbinder matki biskupa warmińskiego Jana Dantyszka zmarłej w 1539. Do późniejszych należą: epitafium Jerzego Szyszkowskiego fundowane w 1641 przez biskupa Mikołaja Szyszkowskiego i płyta nagrobna Tomasza Bagniewskiego fundowaną 1736 przez biskupa Szembeka.

                                     

1.3. Wnętrze Skarbiec

O skarbcu lidzbarskiej fary pisał Mieczysław Orłowicz w następujący sposób:

W skarbcu kilka artystycznych zabytków, wśród nich pięć kielichów gotyckich trzy renesansowe i dwa barokowe, pozłacany mały pacyfikał gotycki, oraz bardzo piękny pacyfikał barokowy. Jest tu też, jeszcze z epoki gotyckiej pochodzący, relikwiarz w formie popiersia św. Idy, miedziany, złocony ze srebrną koroną na głowie XV w.

Do najważniejszych zbiorów skarbca lidzbarskiej fary należą:

  • herma św. Idy z ok. 1420 r. w srebrnej koronie z XX w.
  • pacyfikał krzyż z XVI w. – posiadający stopę i nodus z początków XVIII w., z umieszczonym na nim krzyżem z XVI w.
  • pacyfikał z XIII w. i stanowiąca komplet XVIII w. monstrancja
  • gotyckie kielichy dwa z XV w. i jeden z XVI w.
                                     

1.4. Wnętrze Pozostałe wyposażenie

  • przy kościele figura Maryi z Dzieciątkiem z 1709 oraz fragment barokowego muru udekorowanego dziewięcioma posągami apostołów.
  • barokowa chrzcielnica,
  • rokokowe rzeźby,
  • wczesnorenesansowa płyta nagrobna z 1530 z warsztatu Vischerów,

Użytkownicy również szukali:

kościół lidzbark warmiński ul wiejska,

...
...
...