Poprzednia

ⓘ Antoni Sułek
Antoni Sułek
                                     

ⓘ Antoni Sułek

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Czartoryskiego w Puławach. W 1968 ukończył studia socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1974 obronił w Instytucie Socjologii UW doktorat pt. Miejsce eksperymentu w naukach społecznych, którego promotorem był prof. Stefan Nowak, a w 1990 habilitował się książką stanowiącą zbiór rozpraw pt. W terenie, w archiwum i w laboratorium. Studia nad warsztatem socjologa. Od roku 2002 jest profesorem.

W latach 1988-1995 był współredaktorem "Kultury i Społeczeństwa”. W latach 1989-1990 był członkiem zespołu doradców socjologicznych Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. W latach 1994-1998 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. W latach 1999-2001 pełnił przy Jerzym Buzku funkcję Głównego Doradcy Prezesa Rady Ministrów ds. Społecznych. W latach 2002-2005 dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w którym w latach 1989-2009 był kierownikiem Zakładu Metodologii Badań Socjologicznych. Wiceprzewodniczący, a następnie członek prezydium Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Zajmuje się metodologią socjologiczną, metodologią sondażu, teorią i badaniami opinii publicznej, historią badań społecznych w Polsce.

Od 1999 jest członkiem rady programowej stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita.

                                     

1. Wybrane publikacje

  • Ogród metodologii socjologicznej, Warszawa 2002.
  • Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim. Fragmenty historii red., Warszawa 2007.
  • Eksperyment w badaniach społecznych, Warszawa 1979.
  • Solidarność. Wydarzenie, konsekwencje, pamięć red., Warszawa 2006.
  • Sondaż polski. Przygarść rozpraw o badaniach ankietowych, Warszawa 2001.
  • A Mirror on the High Road, Berlin 2019.
  • W terenie, w archiwum i w laboratorium. Studia nad warsztatem socjologa, Warszawa 1990.
  • Obrazy z życia socjologii w Polsce, Warszawa 2011.
  • Logika analizy socjologicznej. Wybór tekstów red., Warszawa 1979.
  • Poza granicami socjologii ankietowej red., Warszawa 1988.