Poprzednia

ⓘ Towarzystwo Szkół Twórczych
                                     

ⓘ Towarzystwo Szkół Twórczych

Towarzystwo Szkół Twórczych – oddolny ruch oświatowy o charakterze reformatorskim.

Został zintegrowany na początku lat 80. przez Danutę Nakoneczną wokół jej autorskiej szkoły, LX LO w Warszawie, współtworzony w 1983 roku przez 11 liceów z całej Polski.

Szkoły TST zajmują czołowe miejsca w ogólnokrajowych rankingach edukacyjnych. Z przyznawanych co roku medali i wyróżnień na krajowych i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach, uczniowie stowarzyszonych szkół otrzymują około 60% nagród. Głównym celem działalności TST jest rozwijanie współpracy szkół w zakresie doskonalenia procesów nauczania i wychowania.

TST współpracuje też z powstałymi później Stowarzyszeniem Szkół Aktywnych oraz Stowarzyszeniem Nauczycieli Olimpijskich. Wspólnie stworzyły Federację Stowarzyszeń.

Przy Towarzystwie Szkół Twórczych działają według własnych statutów: Rada Rodziców i Rada Uczniowska.

                                     

1. Przedsięwzięcia TST

 • obozy naukowe;
 • ogólnopolskie konkursy matematyczne, przyrodnicze dla gimnazjów przy liceach TST;
 • Festiwal Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych w Rzeszowie
 • Ogólnopolska Biesiada Poetycka;
 • obozy ekologiczne;
 • wspólne konferencje samorządowe
 • turnieje koszykówki dziewcząt i chłopców ze szkół zrzeszonych;
 • obozy humanistyczne w Łomży;
                                     

2. Licea należące do TST

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Patkowskiego w Sandomierzu
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie
 • IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży
 • I Liceum Ogólnokształcące im. A. J. ks. Czartoryskiego w Puławach
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois w Koszalinie
 • XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
 • I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy
 • XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie
 • XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
 • LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie
 • CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki w Warszawie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej w Gdyni
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
                                     
 • Henryk Kopia: Spis nauczycieli szkół średnich w Galicyi oraz polskiego gimnazyum w Cieszynie. Lwów: Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych, 1909, s. 3. Sprawozdanie
 • Szkolnictwa Medycznego, Warszawa, 1991 Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów Wydawnictwo WSP, Opole, 1994 Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków
 • dla Katolików w ZSRR. Działał w duszpasterstwie, szczególnie, środowisk twórczych dyplomatów i katolików na Wschodzie. Przez wiele lat utrzymywał poufne
 • Edukacji Narodowej. Na początku lat 80. II LO współtworzyło Towarzystwo Szkół Twórczych Od 1986 r. odbywa się Turniej Wiedzy o Patronie Szkoły. W latach
 • Wilama Horzycy Towarzystwo Naukowe Ulla Borchard w latach 80. XX w. inicjatorka pomocy charytatywnej dla mieszkańców Torunia Zespół Szkół Muzycznych im
 • Reder nigdy nie przyłączył się do żadnej z działających we Włocławku grup twórczych nie brał także udziału w wystawach sztuki ani nie prowadził sprzedaży
 • Czyż, Tczew: Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba, 2003. Zgubiona drachma. Dialogi z pisarzami, Warszawa: Towarzystwo Więź 2006. On
 • Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama Zespół Szkół Zawodowych
 • wcześniej Włodzimierz Taboryski był dyrektorem i współtworzył Towarzystwo Szkół Twórczych Program edukacyjny i wychowawczy oparty jest na przeświadczeniu
 • uczniów ze szkołami zagranicznymi. Wśród kilkunastu szkół partnerskich znajduje się siedem szkół w Niemczech, trzy we Francji, a także szkoły z Anglii
 • kraju pod względem rozwoju kultury muzycznej. Z uwagi na bliską lokalizację szkół i placówek muzycznych, fragment Śródmieścia nazywany jest dzielnicą muzyczną

Użytkownicy również szukali:

...
...
...