Poprzednia

ⓘ Kategoria:Historia Polski
                                               

Historia Polski

Seria artykułów szczegółowych poświęconych historii Polski podzielona została na dwie części: hasła chronologiczne i monografie. Pierwsze podejmują kwestie historii politycznej Polski, w tym przede wszystkim polityki zewnętrznej i ważnych przemian wewnętrznych w kolejnych przedziałach czasowych. Monografie opisują natomiast poszczególne formy państwa polskiego od Polski pierwszych Piastów po III Rzeczpospolitą – jego społeczeństwo, władzę, ustrój, gospodarkę, wojskowość itd. Historia Polski – obejmuje dzieje państwa i narodu polskiego od X do XXI wieku. Dzieje Polski rozpoczynają się wraz ...

                                               

Boże igrzysko

Boże igrzysko. Historia Polski – publikacja Normana Daviesa traktująca o dziejach Polski, przez wielu historyków uznawana za jedną z najlepszych książek historycznych o Polsce napisanych przez autorów niepolskojęzycznych. Po raz pierwszy wydano ją w 1981. Tytuł został wzięty z fraszki Jana Kochanowskiego: Nie rzekł jako żyw żadnej więtszej prawdy z wieka, Jako kto nazwał bożym igrzyskiem człowieka. Wydania polskie: Znak 2006, ​ISBN 83-240-0654-0 ​ Znak 1989, ​ISBN 83-7006-052-8 ​ Znak 1999, ​ISBN 83-7006-911-8 ​ Znak 1994, ​ISBN 83-7006-331-4 ​ 2 tomy przed 1989: wydawnictwo podziemne

                                               

Bursa (budynek)

Bursa – internat zwany tak od wspólnej sakiewki, z której, dzięki hojności dobroczyńców, korzystali niezamożni uczniowie.

                                               

Dom Spotkań z Historią

Dom Spotkań z Historią – instytucja kultury m.st. Warszawy zajmująca się historią Europy Środkowo-Wschodniej w XX w. Powstał 1 marca 2006, a jego działalność zainicjował Ośrodek KARTA. DSH organizuje wystawy, pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych, dyskusje, konferencje, warsztaty edukacyjne, instalacje artystyczne, happeningi, gry miejskie, wydarzenia parateatralne. DSH upowszechnia historię poprzez źródła i świadectwa indywidualne. Na wszystkie spotkania, wydarzenia i wystawy wstęp jest wolny. Siedziba DSH mieści się w dawnym budynku Banku Cukrownictwa przy ul. Karowej 20.

                                               

Dzieje imion w Polsce

Przed pojawieniem się na ziemiach polskich chrześcijaństwa używano tysięcy rodzimych imion, z których większość zaginęła bez śladu. Były to imiona słowiańskie, bądź stworzone przez Słowian, bądź przejęte przez nich w przeszłości od innych ludów, bądź wywodzące się jeszcze z czasów wspólnoty indoeuropejskiej. Najprawdopodobniej pierwsze imiona były to, tzw. imiona odapelatywne, czyli wywodzące się od nazw pospolitych. Imiona te w sposób pośredni lub bezpośredni, określały cechy zewnętrzne lub wewnętrzne człowieka, który je nosił. Miały one charakter przezwiskowy i mogły występować obok praw ...

                                               

Historia znaczków pocztowych na ziemiach polskich

Łączność pocztową na ziemiach polskich wprowadził już w 1003 król Bolesław Chrobry. Poczta w znaczeniu nowożytnym, będąca częścią europejskiej sieci pocztowej, powstała za czasów króla Zygmunta Augusta. Król Władysław IV Waza uczynił z poczty instytucję powszechną, dostępną dla ogółu społeczeństwa, za czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego unowocześniona poczta zaczęła powszechnie stosować stemple nadawcze. W wyniku rozbiorów administrację pocztową na ziemiach Polski przejęły państwa zaborcze; poczty tych państw wprowadziły na tych ziemiach znaczki pocztowe po wynalezieniu w XIX wi ...