Poprzednia

ⓘ Zamek krzyżacki w Królewcu
Zamek krzyżacki w Królewcu
                                     

ⓘ Zamek krzyżacki w Królewcu

English version: Königsberg Castle

Zamek królewiecki – gotycki zamek krzyżacki z XIII w., kilkukrotnie przebudowywany, będący – obok miejscowej katedry – jednym z symboli Królewca.

                                     

1. Historia budowy

W czasach pruskich znajdował się tu gród Tuwangste. Nazwa ta wywodziła się z pruskiego słowa "wangus" i oznaczała ścinanie drzewa dębowego, które było symbolem Perkuna. Po podboju Sambii przez Krzyżaków w 1255 zamek nazwano Regiomontium Królewska Góra na cześć króla czeskiego Przemysła Ottokara II, który uczestniczył w wyprawie.

Zamek był wielokrotnie rozbudowywany m.in. w XVI i XVIII w. m.in. Joachim Ludwig Schultheiß von Unfried. Po inkorporacji Prus Królewskich do Polski zamek był od 1457 siedzibą wielkiego mistrza krzyżackiego, od 1525 książąt pruskich. W 1701 w kościele zamkowym odbyła się koronacja króla Fryderyka I, a w 1861 Wilhelma I.

Od czasów średniowiecznych do zamku przylegała wolnizna Burgfreiheit Wola Zamkowa, później powstały Tragheim, Altroßgarten, Neue Sorge i Sackheim. Przed II wojną światową umieszczono w części zamku muzeum. W czasie wojny przechowywano tu zrabowaną z Carskiego Sioła Bursztynową Komnatę. Od tego momentu jej losy są nieznane. Mogła spłonąć lub zostać wywieziona w nieznanym kierunku.

                                     

2. Zniszczenie zamku

Zamek królewiecki został całkowicie strawiony przez pożary w następstwie bombardowań Królewca, przeprowadzonych przez lotnictwo brytyjskie w sierpniu 1944. Bombardowania przetrwały tylko grube mury zewnętrzne. Dalsze zniszczenia nastąpiły w czasie zdobywania miasta przez Armię Czerwoną w kwietniu 1945.

W wyniku postanowień poczdamskich Królewiec został przyłączony do ZSRR, a w 1946 przemianowany na Kaliningrad. Pozostałości zamku zostały na rozkaz Leonida Breżniewa wysadzone w powietrze w 1968 jako symbol pruskiego militaryzmu, mimo protestów studentów i intelektualistów. Wyburzenie zainicjował i dopilnował ówczesny I sekretarz Komitetu Obwodowego KPZR w Kaliningradzie Nikołaj Konowałow. Na miejscu zburzonego zamku postawiono Dom Sowietów.

                                     

3. Plany rewitalizacji

Od upadku ZSRR planowana była rewitalizacja śródmieścia i zamku. Odbudowa zamku, na czym szczególnie zależało władzom miejskim, miała się odbywać z funduszy rosyjskiego ministerstwa kultury, a plan odbudowy poparł prezydent Władimir Putin podczas swojej wizyty w Kaliningradzie w 2005.

W latach 2001–2008 na terenie, gdzie znajdowały się ruiny zamku, prowadzono prace wykopaliskowe, finansowane przez niemiecki tygodnik "Der Spiegel”. W trakcie wspomnianych prac odkryto pewną ilość pamiątek historycznych, m.in. w czerwcu 2005 natrafiono na srebrną skrzynkę, zawierającą medale i monety.

Zwolennikiem odbudowy jest architekt Artur Sarnitz. Z drugiej strony, rozbiórka Domu Sowietów, stojącego obok miejsca dawnego zamku, miała przeciwników, utrzymujących, że budowla-pomnik jest już częścią historii miasta.

18 marca 2017 r. pełniący obowiązki gubernatora obwodu kaliningradzkiego Anton Alichanow poinformował o rezygnacji z odbudowy zamku, o której dyskutowano w mieście od kilku lat.                                     
  • trzynastoletniej zamek został szybko odbudowany, wzmocniony i powiększony. Dzięki poczynionym staraniom w czasie ostatniej wojny polsko - krzyżackiej zamek wytrzymał
  • zamku krzyżackiego Zamek wybudowany w 1319 r. skrzydło północne Po lokacji miasta zamek włączono do systemu obwarowań miejskich. W 1410 zamek został
  • archeologiczne, świadczące o wczesnym osadnictwie. Pierwszy zamek krzyżacki zapewne drewniany, leżał w miejscowości Langendorf, oddalonej 3 km na płn - zach
  • do Korony Królestwa Polskiego, jednakże w 1455 przeszło na stronę krzyżacką za co w 1456 zostało najechane przez wojska z Gdańska. Po zakończeniu wojny
  • państwa zakonu krzyżackiego w latach 1243 - 1464 a następnie biskupiego Księstwa Warmińskiego w obrębie Korony Królestwa Polskiego w latach 1464 - 1772
  • Imperium Rosyjskiego. Zamek w Królewcu stał się odtąd siedzibą rosyjskiego gubernatora. Cud domu brandenburskiego, czyli śmierć carycy w 1762, spowodował jednak
  • jeszcze w XIII w założono zamek krzyżacki siedzibę komornictwa. Już od początku XVI w znajdował się w stanie upadku, resztki zanikły po 1780 r. W pobliżu

Użytkownicy również szukali:

dom sowietów w kaliningradzie, królewiec,

...
...
...