Poprzednia

ⓘ Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie
                                     

ⓘ Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie – przedmiot humanistyczny obejmujący zagadnienia społeczne, polityczne i ekonomiczne, np. ustrój polityczny Polski czy system podatkowy.

W szkole podstawowej program nauczania podzielony jest na część związaną z edukacją obywatelską oraz blok zagadnień ekonomicznych i blok zagadnień rodzinnych. W szkole ponadpodstawowej wyodrębnia się przedmiot – podstawy przedsiębiorczości, który obejmuje dziedzinę finansową.

Program nauczania w szkole ponadgimnazjalnej zawiera elementy ekonomii, politologii, socjologii, prawa oraz historii. Zakres materiału można podzielić na dwie części: stricte socjologiczną i politologiczną. Niekiedy z tej drugiej wyodrębnia się jeszcze część historyczną, która zawiera informacje od roku 1945. W części tej poruszane są zagadnienia związane z:

 • NATO Paktem Północnoatlantyckim,
 • ONZ Organizacją Narodów Zjednoczonych,
 • WTO Światową Organizacją Handlu,
 • PRL,
 • OBWE Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie,
 • dekolonizacją,
 • zimną wojną,
 • zagrożeniem terroryzmem,
 • Układem Warszawskim,
 • problemami na Bliskim Wschodzie,
 • konfliktami w Azji,
 • Unią Europejską Wspólnotą Węgla i Stali ; Rzecznikiem Praw Obywatelskich; Europejskim Inspektorem Ochrony Danych,
 • prawami człowieka i sposobami ich ochrony.

Czasami zdarza się, że informacje z WoS wzbogacone są zakresem materiału z historii sprzed 1945 r. – np. omówienie zasady trójpodziału władzy.

Do 2019 r. włącznie naukę WoS w Polsce rozpoczynało się w gimnazjum, a kończyło w szkole ponadgimnazjalnej. W szkole podstawowej razem z historią tworzył przedmiot historia i społeczeństwo. Przedmiotu tego uczą się także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy podjęli naukę przedmiotów przyrodniczych w zakresie rozszerzonym. Do reformy systemu oświaty z 1999 roku nauczany był w VII i VIII klasie starej ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz w szkole ponadpodstawowej. Od 2019 r. przedmiot występuje w VIII klasie tej szkoły i szkole ponadpodstawowej. WoS został wprowadzony w latach 60. XX wieku.