Poprzednia

ⓘ Kategoria:Geologia
                                               

Geologia podstawowa

Geologia podstawowa – gałąź geologii zajmująca się problemami historii i budowy Ziemi. W jej obrębie wyróżnić możemy następujące działy: geologia historyczna – zajmująca się badaniem historii Ziemi, ewolucją jej budowy i rozwojem życia organicznego; geologia dynamiczna – zajmująca się badaniem procesów geologicznych w skorupie ziemskiej; geologia regionalna – zajmująca się badaniem budowy i historii geologicznej poszczególnych obszarów Ziemi.

                                               

500 Zmotoryzowany Batalion SS Geologii Wojennej

500 Zmotoryzowany Batalion SS Geologii Wojennej 500) – specjalistyczny oddział wojskowy sił zbrojnych III Rzeszy podczas II wojny światowej

                                               

Budowa geologiczna

Budowa geologiczna – budowa geologiczna Ziemi jest wynikiem procesów zachodzących w skorupie ziemskiej. Stanowi element epigeosfery, wypadkową zespołu czynników, to jest: litologii, cech strukturalno-teksturalnych oraz tektoniki. Na budowę geologiczną składa się rodzaj skał, ich wiek, wzajemne położenie w skorupie ziemskiej. Podstawowym źródłem informacji o budowie geologicznej są: mapy geologiczne i przekroje geologiczne sztuczne odsłonięcia – odkrywki i wyrobiska w kopalniach naturalne odsłonięcia warstw skalnych – skarpy, osuwiska rdzenie wiertnicze badania geofizyczne

                                               

Ciśnienie petrostatyczne

                                               

Dziedzictwo geologiczne

Dziedzictwo geologiczne – rozumiane jest najczęściej jako elementy przyrody nieożywionej o unikatowej wartości dla społeczeństwa. Jest to stosunkowo nowe określenie, które, choć powszechnie weszło już w obieg, nie posiada jednoznacznej i powszechnie akceptowanej definicji. W szerokim ujęciu dziedzictwo geologiczne to abiotyczna spuścizna natury, czyli to, co zawarte jest w atmosferze, hydrosferze oraz wszystkich strukturach Ziemi. Raport Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody ang. International Union for Conservation of Nature pt. "Geological Word Heritage: a Global Framework”, który może s ...

                                               

Ekstensja (geologia)

Ekstensja – w geologii oznacza odkształcenie obiektu geologicznego, następujące wskutek działania naprężeń rozciągających. Odkształcenie to może mieć różnorodny charakter w zależności od skali i reologii odkształcanego obiektu; w szczególności ośrodek może przejawiać kruchość lub plastyczność. W skałach przejawem ekstensji może być cios ekstensyjny, w większej skali ekstensja może skutkować powstawaniem uskoków normalnych, a w skali globalnej ekstensja tworzy ryfty i skutkuje spreadingiem dna oceanicznego. Lokalna ekstensja może także towarzyszyć procesom orogenicznym, generalnie związanym ...