Poprzednia

ⓘ I Korpus Polski w Rosji
I Korpus Polski w Rosji
                                     

ⓘ I Korpus Polski w Rosji

I Korpus Polski w Rosji – wyższy związek taktyczny Wojska Polskiego na Wschodzie.

I Korpus liczył 15 stycznia 1918 roku 29 000 żołnierzy, zaś w maju 23 661 żołnierzy. Żołnierze I Korpusu nazywani są Dowborczykami od nazwiska dowódcy generała Józefa Dowbor-Muśnickiego.

                                     

1. Formowanie korpusu

Korpus sformowany został 24 lipca 1917 na ziemiach zaboru rosyjskiego znajdujących się pod władzą Rządu Tymczasowego Rosji, z żołnierzy narodowości polskiej z armii rosyjskiej służących we Froncie Zachodnim i Froncie Północnym, z inicjatywy Naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowego. Dowodzony przez generała Józefa Dowbora-Muśnickiego mianowanego 6 sierpnia 1917 przez gen. Ławra Korniłowa na wniosek Naczpolu.

Formowanie Korpusu przebiegało w skomplikowanej atmosferze. Armia rosyjska ponosiła na froncie liczne klęski. Wewnątrz kraju, na skutek rewolucji bolszewickiej zaznaczało się ogólne rozprzężenie. Nieprzyjazny stosunek do tworzenia Korpusu zajęła również lewica polska w Rosji. Gen. J. Dowbor-Muśnicki przystąpił energicznie do tworzenia Korpusu. Wyższą kadrę oficerską kompletował osobiście. Podstawą jego tworzenia była Dywizja Strzelców Polskich.

                                     

2. Działania korpusu

Zgodnie z założeniami Korpus miał wraz z osiągnięciem gotowości bojowej być skierowany na front walki z Niemcami. Jednak sytuacja na froncie i wewnątrz Rosji spowodowała, że zadania Korpusu zostały zmienione. Korpus na front przeciw Niemcom nie został skierowany. Gen. Dowbor widział zbliżający się konflikt z władzą bolszewicką, stał jednak na stanowisku niemieszania się w wewnętrzne sprawy Rosji. Zaproponował więc dowództwu bolszewickiemu umowę rozlokowania sił I Korpusu, co miało stanowić podstawę do zawarcia rozejmu do czasu ostatecznego wyjaśnienia sytuacji na froncie.

Wobec postawienia przez bolszewików warunków nie do zaakceptowania przez dowództwo I Korpusu doszło do walk Korpusu z oddziałami Gwardii Czerwonej. W walkach tych, na początku lutego 1918, siły Korpusu odniosły kilka zwycięstw, z których najważniejsze to walki o Bobrujsk i zdobycie 29 stycznia 1918 twierdzy w Bobrujsku, obsadzonej przez 7 tysięczną załogę bolszewicką. 19 lutego 1918 Polacy zdobyli Mińsk Litewski. Walki polsko-bolszewickie w tym czasie toczono również m.in. pod Tatarką, Osipowiczami i wielu innych regionach. Po zawarciu traktatu brzeskiego władze niemieckie postanowiły doprowadzić do likwidacji Korpusu. Gen. Dowbor próbował lawirować, opierając się na autorytecie Rady Regencyjnej. Mimo oporu konspiracyjnego organizacji piłsudczyków z Leopoldem Lisem-Kulą i Melchiorem Wańkowiczem na czele rozpoczął się proces likwidacji Korpusu.

21 maja 1918 Korpus został rozbrojony przez oddziały niemieckie w twierdzy w Bobrujsku którą w tym czasie kontrolował, po uznaniu zwierzchnictwa Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego i żądaniu kapitulacji przedstawionym przez dowództwo niemieckie. Ostatni transport wojsk Korpusu opuścił Bobrujsk 8 lipca 1918. Żołnierze Korpusu po rozbrojeniu przybyli w większości do Warszawy, gdzie odegrali znaczącą rolę w odzyskaniu niepodległości, a następnie weszli w skład powstającego Wojska Polskiego. Jesienią 1918 Dowborczycy włączyli się do organizacji oddziałów Wojska Polskiego, stając się kadrą wielu pułków.

W Bobrujsku, na miejscowym cmentarzu wojennym, istniał wysoki kopiec z krzyżem na szczycie pod którym zostało pochowanych około 2 tysiące polskich żołnierzy I Polskiego Korpusu. Obecnie nie pozostał po nim najmniejszy ślad. Replika tego kopca, znacznie pomniejszona, znajduje się na cmentarzu Powązkowskim. W dwudziestoleciu międzywojennym byli tutaj chowani Dowborczycy.

                                     

3. Organizacja i obsada personalna korpusu

Dowództwo

 • intendent - płk Blinow R
 • gen. dr Aleksander Bernatowicz 1917-1918
 • szef sanitarny i naczelny chirurg - gen. mjr Stanisław Gurbski
 • kwatermistrz - płk Zygmunt Rymkiewicz
 • dr Bronisław Malewski 1918
 • szef sztabu - gen. mjr Władimir Agapiejew Rosjanin
 • naczelny lekarz - inspektor sanitarny
 • naczelny inżynier - ppłk Bolesław Jaźwiński
 • dowódca - gen. por. Józef Dowbor-Muśnicki
 • zastępca dowódcy - gen. por. Aleksander Karnicki
 • 1 Dywizja Strzelców Polskich - gen. Gustaw Ostapowicz
 • 3 Dywizja Strzelców Polskich - gen. Wacław Iwaszkiewicz
 • Legia Rycerska
 • 1 Pułk Inżynieryjny
 • 2 Dywizja Strzelców Polskich - gen. Józef Szamota
 • 1 Brygada Artylerii - płk Kazimierz Pławski
 • pododdziały pomocnicze
 • dywizjon moździerzy - ppłk Bolesław Bohusz-Siestrzeńcewicz
 • dywizjon parkowy
 • 2 Brygada Artylerii - płk Tadeusz Jastrzębski.
 • Brygada Rezerwowa - gen. Józef Pawłowski
 • 1 Dywizja Ułanów - płk Zygmunt Łempicki
 • 1 Dywizjon Polowej Ciężkiej Artylerii

Inni:

 • oficer oświatowy - płk Tadeusz Miciński
 • służba duszpasterska - ks. Jan Pajkert.


                                     

4. Umundurowanie żołnierzy korpusu

Przepisy mundurowe z 25 maja 1918

 • Kurtki: frencz lub bluza z kieszeniami.
 • Czapka - wzoru rosyjskiego z sukna koloru ochronnego zielonego, z prostym daszkiem i orzełkiem wysokości 4 cm.
 • Spodnie - koloru ochronnego
 • Hełm - francuski z białym orłem wysokości 2 cm i amarantową obwódką szerokości 1cm.
w jeździe, artylerii, sztabach, inżynierii i straży polowej – granatowe w autopolu – czarne.
 • Naramienniki - koloru ochronnego z obszyciem
białym - w sztabach i zarządach z żółtym kantem - u oficerów straży polowej
 • Etyszkiet
artyleria piesza – biały straż polowa - akselbant podwójny żółty jazda - biały z amarantem
 • Rabat
amarantowy – w 1, 5 i 9 pułku strzelców, w 1 pułku rezerwowym, pułku inżynieryjnym i radiotelegrafie biały - w 2, 6 i 10 pułku strzelców żółty - w 3, 7 i 11 pułku strzelców niebieski - w 4, 8 i 12 pułku strzelców oraz służbie zdrowia czarny - w artylerii pieszej pomarańczowy - w poczcie polowej i telegrafie czerwony - sztaby oprócz generalnego granatowy - ogólnie piechota
 • Wypustki i odznaki stopni na rękawach
amarantowe – 1 Dywizja Strzelców, artyleria, telegraf brązowe:– 2 Dywizja Strzelców, żółte - 3 Dywizja Strzelców, radio niebieskie - 1 i 2 pułk rezerwowy czarne - pułk inżynieryjny białe - służba zdrowia i sztaby
 • Lampasy oficerów
pojedynczy amarantowy szerokości 2 cm - piechota, sztaby, służba zdrowia, poczta, sądownictwo i artyleria piesza podwójny czarny z amarantowym kantem - pułk inżynieryjny i inżynier korpusu podwójny amarantowy z żółtym kantem - radio i straż polowa podwójny amarantowy - w 1 pułku ułanów podwójny biały - w 2 pułku ułanów podwójny żółty - w 3 pułku ułanów
 • Patki na kołnierzu z cyfrą lub znaczkiem

nakładane koloru ochronnego z wypustką:

amarantowa - 1 Dywizja Strzelców, poczta i telegraf brązowa - 2 Dywizja Strzelców żółta - 3 Dywizja Strzelców i radio niebieska - Brygada Rezerwowa i służba zdrowia czarna - pułk inżynieryjny, autopol biała - sztaby patka czarna z amarantową obwódką - w artylerii kołnierz aksamitny czarny z amarantową obwódką, patka amarantowa z 2 srebrnymi toporami- w inżynierii korpusu kroju ułańskiego amarantowo-żółte ze srebrnymi orzełkami - w straży polowej fioletowe ze srebrnym guzikiem - korpus sądowy wzoru ułańskiego amarantowo granatowe - jazda ochronne z granatową wypustką - piechota

Kolorowe rabaty przepisane były tylko do munduru galowego. Była to jedyna różnica pomiędzy mundurem polowym a galowym. Generałowie i artyleria konna nosili rogatywki.

 • Stopnie wojskowe

- dla odróżnienia rang i stopni wojskowych wprowadzić na bluzach i płaszczach kąty z galonu złotego lub srebrnego dla oficerów i z amarantowej taśmy dla żołnierzy: galon i taśma powinny być szerokości 3/4 cm, kąty powinny być proste, zwrócone do dołu z bokami długości 5 cm, kąty należy naszywać na lewym rękawie pośrodku w odległości 10 cm od wszycia rękawa, odległość pomiędzy kątami 3/4 cm.

szeregowcy - powinni mieć kąty takie jak kaprale z taśmy amarantowej lecz zwrócone do góry, kaprale starsi szeregowcy powinni mieć jeden kąt z taśmy amarantowej, młodsi podoficerowie - powinni mieć dwa kąt z taśmy amarantowej, starsi podoficerowie - powinni mieć trzy kąt z taśmy amarantowej, sierżanci - powinni mieć cztery kąt z taśmy amarantowej, podchorążowie - powinni mieć kąty sierżantów lub starszych podoficerów, stosownie do urzędów, z wszytym w otworze górnego kąta galonem srebrnym, chorążowie - powinni mieć jeden kąt z galonu srebrnego, podporucznicy - powinni mieć dwa kąty z galonu srebrnego, porucznicy - powinni mieć trzy kąty z galonu srebrnego, podkapitanowie - powinni mieć cztery kąty z galonu srebrnego, kapitanowie - powinni mieć pierwszy od góry kąt złoty i pozostałe trzy srebrne. podpułkownicy - powinni mieć dwa kąty złote, pułkownicy – powinni mieć trzy kąty złote. generałowie - kąty złote wzoru huzarskiego: - jeden u generałów podporuczników, - dwa u generałów poruczników, - trzy u generałów broni.

Użytkownicy również szukali:

1 korpus polski w rosji,

...
...
...