Poprzednia

ⓘ Zarządzanie integralnością projektu
                                     

ⓘ Zarządzanie integralnością projektu

Zarządzanie integralnością projektu stanowi, zgodnie ze standardami opracowanymi w PMBOK przez PMI, zespół procesów zarządzania projektami zorientowanych na zachowanie spójności i koordynacji specyficznych procesów zestandaryzowanych w poszczególnych grupach.

Procesy, jakie PMI zalicza do grupy Zarządzanie integralnością projektu, to:

  • Monitorowanie i nadzór nad projektem,
  • Kierowanie i zarządzanie realizacją projektu,
  • Opracowanie dokumentu otwarcia,
  • Opracowanie planu zarządzania projektem,
  • Opracowanie wstępnego zakresu projektu,
  • Zamknięcie projektu.