Poprzednia

ⓘ Kategoria:Legendy polskie
                                               

Postacie z polskich legend

                                               

Boża Stopka (Puszcza Darżlubska)

Boża Stopka – głaz narzutowy w Puszczy Darżlubskiej, na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Znajduje się na Szlaku Grot Mechowskich, w pobliżu głazu zwanego Diabelskim Kamieniem. Oba głazy służyły w przeszłości jako punkty graniczne. Głaz ten po raz pierwszy został wymieniony w 1281 roku w dokumencie księcia Mściwoja II. Obwód kamienia wynosi 2.6 metry, wysokość głazu to 0.6 metra i otoczony jest trzema kopcami granicznymi.

                                               

Czarcia Łapa

Czarcia Łapa – obiekt legendy związanej z charakterystycznym zabytkowym stołem znajdującym się w Muzeum Lubelskim w Lublinie. Jedna z jej wersji głosi, że w 1637 roku w lubelskim trybunale koronnym odbył się proces pewnej wdowy. Stroną w sporze był magnat, który przekupił sędziów. Skorumpowani sędziowie, nie bacząc na fakty, przyznali rację magnatowi. Zrozpaczona wdowa wzniosła ręce do krucyfiksu wiszącego w sali sądowej i zawołała: Gdyby diabli sądzili wydaliby sprawiedliwszy wyrok! Jej pełen bólu i gniewu głos odbił się echem w wysokich salach lubelskiego trybunału i przestronnej sieni. ...

                                               

Diabelski Kamień (Puszcza Darżlubska)

Diabelski Kamień – głaz narzutowy, pomnik przyrody, znajdujący się w Nadmorskim Parku Krajobrazowym, na terenie Puszczy Darżlubskiej, koło miejscowości Połchówko w Gminie Krokowa. Głaz ma wysokość 1.8 m i obwód 12.5 m. Znajduje się na szlaku grot mechowskich, w pobliżu kamienia zwanego Bożą Stopką. Oba głazy służyły jako kamienie graniczne, oddzielające posiadłości bogatych gburów z Połchówka i Czechów.

                                               

Diabelskie kamienie

Diabelskie kamienie, diable kamienie, czarcie głazy – głazy narzutowe przywleczone przez lądolód ze Skandynawii głównie do północnej części Polski. Niekiedy nazwa ta używana jest również w odniesieniu do osobliwych wystąpień skalnych pochodzenia innego niż lodowcowe.

                                               

Głaz Królewski

Głaz Królewski – głaz narzutowy z granitu, znany dzięki legendom z nim związanym oraz swych dużych rozmiarów – wysokość ok. 4 metry, obwód ok. 20 metrów. Dawniej rozmiary głazu były trzykrotnie większe, jednak w XIX wieku intensywnie pozyskiwano z niego materiał budowlany. Głaz znajduje się w wodach Zalewu Kamieńskiego, niedaleko północnego brzegu Wyspy Chrząszczewskiej. Kamień został przyniesiony do Polski ze wschodniej Szwecji przez lądolód.