Poprzednia

ⓘ Światowe Forum Społeczne
Światowe Forum Społeczne
                                     

ⓘ Światowe Forum Społeczne

Światowe Forum Społeczne to odbywające się co roku spotkania ludzi związanych z ruchem alternatywnej globalizacji. Spotkania te mają na celu koordynację kampanii o zasięgu światowym, dzielenie się i wypracowywanie strategii organizacyjnych oraz wymianę informacji pomiędzy ludźmi z różnych części świata zajmujących się różnymi tematami.

Pierwsze WSF zostało zorganizowane przez francuski oddział organizacji ATTAC i brazylijską Partię Robotniczą PT. Odbyło się ono pomiędzy 25 a 30 stycznia 2001 r. w brazylijskim Porto Alegre, jednym z bastionów PT. W pierwszym WSF wzięło udział 12 000 osób z całego świata.

Drugie WSF odbyło się również w Porto Alegre w dniach od 31 stycznia do 5 lutego 2002 r. Wzięło w nim udział ponad 12.000 oficjalnych delegatów ze 123 krajów oraz 60 000 uczestników. Miało miejsce 652 warsztatów i 27 przemów. Jednym ze znanych mówców był Noam Chomsky, będący ikoną amerykańskiej lewicy. W tym forum brali udział po raz pierwszy delegaci z Polski: Maciej Muskat i Ewa Ziółkowska ze stowarzyszenia ATTAC.

W Porto Alegre odbyło się również trzecie WSF, w styczniu 2003 r. Zorganizowano wiele równoległych warsztatów, w tym np. warsztat pt. "Life After Capitalism” Życie po kapitalizmie, podczas którego skupiono się na dyskusji o niekomunistycznych i niekapitalistycznych możliwościach stworzenia struktur społecznych, politycznych, ekonomicznych i komunikacyjnych 1.

Czwarte WSF odbyło się w Bombaju w Indiach, w dniach 16–21 stycznia 2004 r. Uczestniczyło w nim ponad 80 000 osób. Cechą wyróżniającą tego forum była różnorodność kulturowa. Innym ważnym wydarzeniem było podjęcie uchwały na temat wolnego oprogramowania. Jednym z głównych mówców był Joseph E. Stiglitz.

W ślad za Światowym Forum Społecznym zorganizowano wiele regionalnych i krajowych forów społecznych, w tym m.in. Europejskie Forum Społeczne, Azjatyckie Forum Społeczne, Europejskie Forum Edukacyjne oraz Polskie Forum Społeczne.

                                     
  • habilitowana nauk społecznych i profesor w Szkole Głównej Handlowej. W 2014 nominowana do grona Young Global Leaders przez Światowe Forum Ekonomiczne w Davos
  • Kampania Społeczna Roku 2016 w kategorii Marketing zaangażowany społecznie dla kampanii Atopowi Bohaterowie Organizatorem konkursu jest Forum Odpowiedzialnego
  • Education Światowa Kampania na rzecz Edukacji, GCE założone w 1999, będące współorganizatorem obok UNESCO i uczestnikiem obrad Światowego Forum Edukacyjnego
  • działalności powstałego w 2000 r. Stałego Forum ds. Ludów Tubylczych PFII, ciała doradczego Rady Gospodarczej i Społecznej W latach 1995 2004 państwa członkowskie
  • będąca członkiem rodziny Światowego Forum Ekonomicznego ang. World Economic Forum nagrodziła WTO tytułem Wybitny Społeczny Impresario Roku ang. Outstanding
  • Komitet Organizacyjny Polskiego Dnia Chorób Rzadkich, a obecnie przez Krajowe Forum na Rzecz Chorób Rzadkich ORPHAN Liczba krajów uczestniczących w latach
  • do której przeszedł w 2000 Jest członkiem Forum Północ - Południe w Monachium, WEED gospodarka światowa ekologia i rozwój oraz niemieckiej organizacji
  • czasie trwania Światowego Forum Gospodarczego. Jej inicjatorem był m.in. Bono, wokalista irlandzkiego zespołu U2 znany z wielu społecznych kampanii oraz

Użytkownicy również szukali:

...
...
...