Poprzednia

ⓘ Kategoria:Międzynarodowe umowy gospodarcze
                                               

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – porozumienie gospodarcze podpisane 29 kwietnia 2006 w Hawanie przez prezydenta Kuby Fidela Castro, prezydenta Wenezueli Hugo Cháveza i prezydenta Boliwii Evo Moralesa. Powstała z inicjatywy Wenezueli jako przeciwwaga dla Strefy Wolnego Handlu Obu Ameryk zaproponowanej przez USA. W odróżnieniu od wielu innych regionalnych stref wolnego handlu, ALBA nastawiona jest na integrację opartą nie tyle na liberalizacji rynków, ile na pewnej wizji dobrobytu społecznego i wzajemnej pomocy gospodarczej. Sprzeciwia się zachodniemu rozumieniu praw ...

                                               

Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych

Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych – umowa międzynarodowa zawarta w Bernie 9 września 1886. Była to pierwsza umowa w sprawie respektowania praw autorskich pomiędzy suwerennymi krajami. Powstała z inspiracji Wiktora Hugo. Przed jej podpisaniem utwory i dzieła literackie powstałe w jednym kraju, mimo że były chronione w nim prawem autorskim, nie były chronione żadnymi prawami w innych krajach. Konwencja była wielokrotnie uzupełniana i rewidowana, ostatnio w Paryżu w 1971, a ostatnie poprawki wprowadzono 28 września 1979. Konwencja berneńska oparta jest na dwóch ...

                                               

Konwencja o utworzeniu Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

Konwencja o utworzeniu Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu − umowa międzynarodowa podpisana dnia 4 stycznia 1960 przez siedem państw europejskich w Sztokholmie. Konwencja powołała do życia Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu. Depozytariuszem jest rząd Szwecji, językami miarodajnymi angielski i francuski. Konwencja weszła w życie w maju 1960. W roku 1961 do EFTA przystąpiła Finlandia, w 1970 – Islandia, a w 1991 – Liechtenstein.

                                               

Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym

Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym – międzynarodowy traktat określający ogólne zasady ruchu drogowego obowiązujące w krajach będących jego sygnatariuszami. Konwencja ta została sporządzona 8 listopada 1968 roku w Wiedniu. Rada Państwa PRL ratyfikowała tę konwencję 24 lutego 1988 roku. Konwencja ta została opublikowana w Dzienniku Ustaw Dz.U. z 1988 r. nr 5, poz. 40 pod nazwą: Konwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. Konwencja ta, jak dotąd, nie została przez Polskę wypowiedziana, mimo że polskie Prawo o ruchu drogowym nie spełnia kilku ustaleń Konwencji.

                                               

Konwencja z Buenos Aires

Konwencja z Buenos Aires – umowa międzynarodowa podpisana 11 sierpnia 1910 w stolicy Argentyny. Jej zasadniczym celem było uregulowanie kwestii praw autorskich na terenie obu Ameryk. Pojawiło się w niej po raz pierwszy słynne sformułowanie: all rights reserved.

                                               

Konwencja z Jaunde

Konwencja z Jaunde – porozumienie handlowe podpisane w stolicy Kamerunu, Jaunde, przez Wspólnotę Europejską i stowarzyszone z nią kraje Afryki oraz Madagaskar.