Poprzednia

ⓘ Ewa Balcerowicz
                                     

ⓘ Ewa Balcerowicz

Ewa Krystyna Balcerowicz − polska ekonomistka, przewodnicząca rady i była prezes zarządu fundacji Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.

                                     

1. Życiorys

W 1977 ukończyła studia na Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Na tej samej uczelni w 1988 uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych. Od 1992 do 1997 pracowała w redakcji branżowego miesięcznika "Bank”. Zawodowo od 1983 związana z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Była współzałożycielem CASE, od 1991 pełniła funkcję wiceprezesa zarządu, w latach 2004–2008 zajmowała stanowisko prezesa zarządu, a następnie stanęła na czele rady tej fundacji.

Należy m.in. do Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

                                     

2. Wybrane publikacje

 • Zaburzenia na światowych rynkach a sektor finansowy w Polsce red. nauk., CASE, Warszawa 2008
 • Mikroprzedsiębiorstwa – sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele współredaktor i współautor, CASE, Warszawa 2002
 • NUK – Nowa Umowa Kapitałowa red. nauk., CASE, Warszawa 2008
 • Credit crunch w Polsce? red. nauk., CASE, Warszawa 2009
 • Jak z powodzeniem wejść do strefy euro red. nauk., CASE, Warszawa 2009
 • Rozwój bankowości transgranicznej a konkurencyjność sektora bankowego w Polsce red. nauk., CASE, Warszawa 2008
 • Barriers to entry and growth of new firms in early transition współredaktor i współautor, Kluwer Academic Publishers, Boston 2003
 • Liquidation of private firms in Poland 1990–1994 współautor, CASE, Warszawa 1996
 • Reforma finansów publicznych w Polsce red. nauk., CASE, Warszawa 2008
 • Barriers to entry and growth of private companies in Poland, the Czech Republic, Hungary, Albania and Lithuania współredaktor i współautor, CASE, Warszawa 1998
 • Nowe wyzwania w zarządzaniu bankami w czasie kryzysu red. nauk., CASE, Warszawa 2009
 • Competitiveness of the Polish manufacturing sector. Does government policy matter? współautor, CASE, Warszawa 2005
 • Jak dokończyć prywatyzację banków w Polsce opracowanie tekstów, Mediabank, Warszawa 1996
 • Przetarg planistyczny. Mechanizm i skutki społeczno-gospodarcze, PWE, Warszawa 1990
 • Integracja rynku finansowego – 5 lat członkostwa Polski w UE red. nauk., CASE, Warszawa 2009
 • Inflacja – czy mamy problem? red. nauk., CASE, Warszawa 2008
 • Działalność antykryzysowa banków centralnych red. nauk., CASE, Warszawa 2009
 • Restructuring and development of the banking sector in Poland. Lessons to be learnt by less advance współautor, CASE, Warszawa 2001
 • Kryzysy na rynkach finansowych – skutki dla gospodarki polskiej red. nauk., CASE, Warszawa 1999