Poprzednia

ⓘ Europejska Akademia Sztuk w Warszawie
Europejska Akademia Sztuk w Warszawie
                                     

ⓘ Europejska Akademia Sztuk w Warszawie

Europejska Akademia Sztuk w Warszawie – nieistniejąca już polska prywatna szkoła sztuk pięknych o statusie szkoły wyższej. Została utworzona w październiku 1992 roku i była pierwszą niepubliczną wyższą szkołą sztuk pięknych w Polsce. Jej założycielem i rektorem był prof. Antoni Fałat. Europejska Akademia Sztuk w Warszawie kształciła na dwóch wydziałach: na Wydziale Malarstwa i na Wydziale Grafiki. Główną siedzibą warszawskiej EAS był X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, gdzie mieścił się Wydział Malarstwa oraz Wydział Grafiki, wykłady odbywały się w Pałacu Przebendowskich. W roku 2015 Europejska Akademia Sztuk w Warszawie została definitywnie zamknięta, na jej miejscu powstał Europejski Wydział Sztuk Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

EAS prowadziła studia dzienne:

  • 5-letnie studia wyższe magisterskie

Opis postępowania kwalifikacyjnego: podstawą przyjęcia na studia był przegląd teczki prac i rozmowa kwalifikacyjna. Absolwent otrzymywał dyplom magistra sztuki.

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia:

  • Dyplom uznania Marszałka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego dla rektora EAS za odwagę tworzenia wyższej edukacji niepaństwowej w III Rzeczypospolitej – czerwiec 2000
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla rektora EAS wśród 10 najlepszych uczelni niepaństwowych – grudzień 2001
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej dla rektora EAS za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania 1997
  • Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej – grafika 2003, malarstwo 2004
                                     

1. Władze uczelni

  • Dziekan Wydziału Malarstwa – dr hab. Barbara Szubińska
  • Prorektor – mgr inż. Roman Lipiński
  • Rektor – prof. EAS Antoni Fałat
  • Dziekan Wydziału Grafiki – dr hab. Ryszard Osadczy