Poprzednia

ⓘ Energetyka (czasopismo)
                                     

ⓘ Energetyka (czasopismo)

Energetyka – miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Czasopismio istnieje od 1947 roku. Poświęcone jest problemom wytwarzania, przesyłania, rozdzielania i użytkowania energii elektrycznej i cieplnej, budowy elektrowni, elektrociepłowni i linii elektroenergetycznych, komputeryzacji systemu elektroenergetycznego i restrukturyzacji elektroenergetyki.

W 2005 r. czasopismo zostało połączone z miesięcznikiem Gospodarka Paliwami i Energią. Rozszerzony został wtedy obszar zainteresowania czasopisma o problemy gospodarki paliwowo-energetycznej. Znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopism punktowanych 6 punkty w ramach oceny parametrycznej jednostek w Zespole Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii. Czasopismo jest dofinansowywane MNiSW. Jest umieszczone w międzynarodowej bazie bibliograficzno-abstraktowej INSPEC DATEBASE, a także indeksowane w Bazie danych o zawartości polskich czaspoism technicznych – BAZTECH.

Zostało odznaczone złotymi odznakami: Honorową SEP, Zasłużony dla energetyki oraz Medalem SEP im. Profesora Stanisława Fryzego.

                                     

1. Skład redakcyjny 2011 r.

Kolegium redakcyjne

 • mgr inż. Klaudia Piekarska – redaktor
 • Elżbieta Wilk – Administracja i księgowość
 • mgr inż. Tomasz Eugeniusz Kołakowski – Redaktor Naczelny
 • mgr Iwona Gajdowa – zastępca Redaktora Naczelnego

Współpracują z redakcją

 • mgr inż. Bogumił Dudek
 • mgr inż. Edward Ziaja
 • mgr Jacek Dubrawski
 • mgr inż. Ludwik Pinko
 • doc. dr inż. Jerzy Kulikowski
 • mgr inż. Fryderyk Czudejko
 • mgr inż. Jerzy Dobosiewicz