Poprzednia

ⓘ Kategoria:Geografia Polski
                                               

Geografia Polski

Polska jest krajem w większej części nizinnym, na południu występują również tereny wyżynne i pasma górskie. Polska jest położona w Europie Środkowej, nad brzegiem Morza Bałtyckiego.

                                               

Brama Przemyska

Brama Przemyska − kraina geograficzna w południowo-wschodniej Polsce, na pograniczu z Ukrainą. Brama Przemyska stanowi obniżenie pomiędzy Karpatami Zachodnimi a Roztoczem. Powstała w okresie zlodowacenia, gdy odpływ wód Sanu był utrudniony przez obecność lądolodu, a wody rzeki kierowały się na południowy wschód, do Dniestru. Historycznie stanowiła drogę od Morza Bałtyckiego, Wisły, Sanu, Wiaru do Strwiąża, Dniestru i Morza Czarnego.

                                               

Cieśnina Piławska

Cieśnina Piławska – cieśnina między dwiema częściami Mierzei Wiślanej. Łączy Zalew Wiślany z wodami Morza Bałtyckiego. Nazwa cieśniny pochodzi od historycznej polskiej nazwy miasta położonego nad jej brzegami – Piławy.

                                               

Garb Włodawski

Garb Włodawski – mezoregion fizycznogeograficzny we wschodniej Polsce, część Polesia Podlaskiego, położona między Zaklęsłością Sosnowicką na północy a Równiną Łęczyńsko-Włodawską na południu. Region jest płaską wysoczyzną polodowcową, stromo opadającą ku południu, łagodniej ku północy. Podłoże regionu zbudowane jest z zalegającej na kredzie zdenudowanej gliny zwałowej. Główną rzeką regionu jest Bug. Najważniejszą miejscowością od której pochodzi nazwa regionu jest miasto Włodawa.

                                               

Geometryczny środek Polski

Geometryczny środek Polski według źródeł – w tym napisu na upamiętniającym go monumencie – znajduje się w mieście Piątek. Wyznaczony punkt jest środkiem masy figury geometrycznej o kształcie i rozmiarach granic administracyjnych Polski. Odpowiada on intuicyjnemu rozumieniu pojęcia środka danego obszaru. W 1966 roku działacze Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Łęczycy zwrócili się do Instytutu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie z prośbą o przeprowadzenie dokładnego pomiaru i wyznaczenie rzeczywistego punktu. Ustalono wówczas, że środek ciężkości terytorium ad ...

                                               

Grzęda Białoruska

Grzęda Białoruska – wyżynna część Niziny Wschodnioeuropejskiej, rozciągająca się z południowego zachodu na północny wschód od okolic Grodna do Orszy i Witebska. Leży niemal w całości na Białorusi. Jedynie południowo-zachodni kraniec należy do Polski, skrawek na północy – do Litwy, a północno-wschodni kraniec – do Rosji. Przedłużeniem Grzędy Białoruskiej na północny wschód jest Grzęda Smoleńsko-Moskiewska, z którą łączy ją Brama Smoleńska. Grzęda Białoruska rozpada się na szereg pomniejszych wyżyn, rozdzielonych obniżeniami. Idąc od zachodu, są to Wzgórza Sokólskie Góra Wojnowska 238 m n.p. ...