Poprzednia

ⓘ Naturalizm (filozofia)
                                     

ⓘ Naturalizm (filozofia)

Naturalizm – pogląd ontologiczny w filozofii, według którego istnieje wyłącznie rzeczywistość materialna, czasoprzestrzenna, bez zewnętrznej racji istnienia. Rzeczywistość duchowa albo nie istnieje albo jest sprowadzalna do natury. Naturalizm tłumaczy całość zjawisk działaniem praw przyrody.

W naturalizmie postuluje się zwrócenie całej uwagi na świat przyrody oraz na człowieka i jego dzieła, jest on wtedy bliski humanizmowi. W etyce przejawia się w liberalizmie.

Naturalizm wyrażony w formie metodologicznego postulatu naturalizm metodologiczny każe wyjaśniać wszystkie zjawiska w odwołaniu wyłącznie do sfery przyrody, przez przyczyny naturalne. W filozofii nauki termin "naturalizm metodologiczny” we współczesnym znaczeniu wprowadził Paul de Vries.

W swoich różnych formach zaprzecza istnieniu odrębnego od materii umysłu ludzkiego, duchowej natury człowieka, idei rozumianych na sposób platoński, świata ponadnaturalnego, Boga czy świata duchowego.

Cechy naturalizmu posiadają:

 • marksizm
 • funkcjonalizm
 • teoria Petrażyckiego
                                     
 • naturalizm filozofia naturalizm literatura naturalizm socjologia naturalizm pedagogika naturalizm sztuka
 • Naturalizm biologiczny stanowisko w filozofii umysłu podkreślające biologiczny charakter stanów umysłowych. Zwolennicy tego poglądu chcą uniknąć zarówno
 • Filozofia polska narodowa tradycja filozoficzna w ramach filozofii europejskiej, uprawiana w języku polskim, przez Polaków, lub na terytorium Polski
 • francuski filozof. Jako zwolennik Victora Cousina zwalczał naturalizm Przedstawiciel filozofii spirytualistycznej. Jego bratankiem był Pierre Janet, francuski
 • metodologii nauki przeciwstawiający się charakterystycznemu dla pozytywizmu naturalizmowi Antynaturalizm głosi postulat odmienności metod badań w naukach społecznych
 • Filozofia analityczna nurt filozofii który zrodził się na przełomie XIX i XX wieku jako protest przeciwko filozofii postheglowskiej. Analizę, najogólniej
 • in Science, Law, and Education, w której analizował rolę, jaką naturalizm filozofia pełni w naszej kulturze. Publikacje i tezy Johnsona nie znalazły
 • zakresie filozofii uzyskał w 1987 na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. Intelektualizm i naturalizm w nowożytnej filozofii francuskiej
 • Filozofia amerykańska filozofia w Stanach Zjednoczonych rozwijała się od XVII wieku, obecnie najszerzej obecne są w niej tradycje analityczne, do nurtów