Poprzednia

ⓘ Kafir (islam)
Kafir (islam)
                                     

ⓘ Kafir (islam)

Kafir – w islamie niejednoznacznie rozumiany termin, tłumaczony najczęściej jako niewierny ".

We wczesnośredniowiecznym języku arabskim, użytym w Koranie wyraz ten określa osobę która "ukrywa, zaprzecza lub nie chce zauważać swoich ubytków niedoskonałości charakteru/psychiki w wyniku czego deklaruje się jako jednostka niegodziwa, wyznająca błędną ścieżkę ideologiczno-egzystencjonalną, a także jako taka jednostka która boi się dorosnąć do tego, aby wziąć na siebie pierwotną odpowiedzialność za własny los, a tym samym ucieka od prawdy absolutnej/spirytualnej/boskiej czyli od zbawienia duszy.".

                                     

1. Interpretacje

Różne historyczne i współczesne szkoły koraniczne i odłamy islam różnie interpretują termin niewierni:

  • Niektóre bardziej liberalne interpretacje Koranu określają mianem kafir wyłącznie osoby, które odrzuciły wiarę w Boga oraz moralność a więc np. satanistów, nie zaś wyznawców innych religii ani nawet ateistów.
  • Najbardziej fundamentalistyczne szkoły muzułmańskie m.in. wahhabici stosują nazwę kafir do wszystkich nie-sunnitów, a więc nie tylko wyznawców religii niemuzułmańskich ale też np. szyitów.
  • Według większości szkół pierwotnego charydżyzmu obecnie nieistniejących kafirem można nazwać kogoś, kto popełnił ciężki grzech.
  • Niemal wszystkie interpretacje islamu za niewiernych uznają apostatów murtadd.
  • Zdecydowana większość szkół teologicznych określenie kafir stosuje do wyznawców religii innych niż islam, przy czym istnieją kontrowersje, czy niektóre religie wywodzące się z islamu np. druzyzm a zwłaszcza jezydyzm są jeszcze religiami islamskimi, czy też ich daleko posunięte odmienności kwalifikują je jako religie nie-islamskie.
  • Liberalne doktryny muzułmańskie określają mianem "kafir wyłącznie wyznawców religii innych niż islam, chrześcijaństwo, judaizm i sabeizm. Przy tej interpretacji wyznawcy trzech ostatnich kategorii których prorocy uznawani za wysłanników Allaha tworzą grupę tzw. ludzi Księgi ahl al-kitāb, dhimmi – pośrednią pomiędzy wyznawcami islamu a niewiernymi. Niektórzy muzułmanie w szczególności imamici z Iranu do ludzi Księgi zaliczają z powodów historycznych zaratusztrian zamiast lub obok sabejczyków.