Poprzednia

ⓘ Romuald Huszcza
                                     

ⓘ Romuald Huszcza

Romuald Huszcza – polski filolog polski i japoński, profesor nauk humanistycznych.

Ukończył studia polonistyczne 1973 i japonistyczne 1975 na Uniwersytecie Warszawskim, na którym pracuje od roku 1978. Doktoryzował się 1981 i habilitował 1998, temat pracy: Honoryfikatywność. Gramatyka – pragmatyka – typologia na swojej macierzystej uczelni w dziedzinie językoznawstwa ogólnego oraz wschodnioazjatyckiego. Od roku 1988 pracował również na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od roku 2001 również na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, wykładając przedmioty japonistyczne i koreanistyczne. Wielokrotnie przebywał na uczelniach japońskich, prowadząc badania naukowe i zajęcia dydaktyczne, m.in. w latach 1998-1999 na Uniwersytecie Tokijskim w Katedrze Językoznawstwa jako wizytujący pracownik badawczy – stypendysta Fundacji Japońskiej.

Jego badania obejmują zagadnienia m.in. z semantyki i pragmatyki języka japońskiego i koreańskiego oraz polisystemowości w językach wschodnioazjatyckich. Jest autorem i współautorem ponad 60 publikacji z tego zakresu.

Członek Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej KSNG.

W 2009 za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2012 za wybitne zasługi w dziedzinie japonistyki został odznaczony Orderem Wschodzącego Słońca klasy Złote Promienie ze Wstęgą.