Poprzednia

ⓘ Krzysztof Kwiatkowski (pedagog)
                                     

ⓘ Krzysztof Kwiatkowski (pedagog)

Krzysztof J. Kwiatkowski – polski pisarz-propagator survivalu, pedagog, znany w środowisku harcerzy i "ludzi survivalu” jako "Krisek”.

                                     

1. Życiorys

Syn Sławomira Kwiatkowskiego, spadochroniarza 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej dowodzonej przez gen. Stanisława Sosabowskiego, uczestnika bitwy pod Arnhem w ramach operacji Market Garden, 1944 r., który należał do nielicznej grupy polskich żołnierzy, którzy przeprawili się z Driel na północny brzeg Dolny Ren rzeka i walczyli w Oosterbeek; odznaczony krzyżem walecznych. W okresie inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację, kiedy syn udawał się we wrześniu 1968 r. do internatu w odległym mieście, doświadczony ojciec udzielił mu rzetelnych instrukcji postępowania w razie wybuchu wojny. Była to pierwsza, poważna lekcja przetrwania.

Uczeń prywatnego Liceum OO. Pijarów w Krakowie oraz później VIII LO w Łodzi. Zaraz po maturze, będąc studentem Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych obecnie Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, udzielał się jako niezrzeszony pedagog uliczny i współpracował z jednym z łódzkich domów dziecka. Założył nieformalną Grupę Resocjalizacyjną działającą ponad 10 lat. Ukończył studia pedagogiczne o specjalności "pedagogika opiekuńcza” na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia podyplomowe o specjalności "resocjalizacja” w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pracował z trudną młodzieżą. Od około 1986 roku organizuje obozy survivalowe w Bieszczadach. Brał udział w rajdzie samochodowym organizowanym przez Romualda Koperskiego Transsyberia Gdańsk-Magadan-Gdańsk, 30 000 km jako odpowiedzialny za sprawy przetrwania oraz korespondent dla PAP. Zaproszony do współtworzenia w 2005 r. Międzynarodowego Festiwalu Odkrywców, Podróżników i Ludzi Aktywnych Mediatravel w Łodzi przedstawił survival oraz jego znanych przedstawicieli. Zajmuje się filozofią survivalu w kontekście "kondycji człowieka”, psychologią przetrwania, fizjologią ekstremalną. Publikował w nieistniejącym już dwumiesięczniku Survival i prowadzi strony internetowe, tj. pierwsza stronę powstałą w Polsce poświęconą survivalowi 1997 oraz pierwszą stronę ukazującą survival inaczej, niż wszystkie inne strony 2013. Szkoli instruktorów survivalu w ramach Polskiej Akademii Sportu. Przez pewien czas szkolił w tym zakresie na AWF w Warszawie. Instruktor ratownictwa od 2001 roku, po skończeniu trójstopniowego kursu w Wielkopolskim Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu. Został wybrany prezesem Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu, którego był głównym założycielem w 2010 roku. Uczestniczył wraz z Pawłem Drozdem w eksperymencie radiowym "Od zmierzchu do świtu”: zimowym nocowaniu, w lesie bez specjalistycznego sprzętu i specjalistycznej odzieży, transmitowanym "na żywo” na antenie Programu III 20 i 21 lutego 2013 – eksperyment zakończył się powodzeniem.

Pracował 24 lata jako wychowawca w zakładzie wychowawczym dla chłopców. W 1998 roku był powołany przez sekretarz stanu Irenę Dzierzgowską do uczestnictwa w Zespole ds. Reformy systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem przy MEN. Obecnie pracuje nad survivalem jako metodą pracy z młodzieżą trudną. Wykładał metodykę resocjalizacji i jej survivalowy aspekt na wyższych uczelniach Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi. Zajmuje się procesami wychowawczymi w rodzinie – interesuje go możliwość zastosowania metodyki survivalowej w naprawie stosunków między dziećmi a rodzicami w okresie "młodzieńczego buntu”. Obszarem zainteresowania jest także survival dla osób niepełnosprawnych. Od 2008 roku bierze udział w survivalowych przedsięwzięciach na rzecz pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach projektów unijnych. Wraz z zespołem specjalistów tworzy projekt szkolenia survivalowego dla polskich sił zbrojnych. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych wydało w 2018 roku książkę Leśny survival, której był pomysłodawcą, głównym autorem i redaktorem. Zaprosił do współpracy 5 autorów oraz ilustratora.

                                     

2. Definicja survivalu według Krzysztofa J. Kwiatkowskiego

Najprostszą definicją jest określenie survivalu mianem samoratownictwa.

Na survival składa się zespół postaw i świadomych zabiegów przygotowujących do przetrwania oraz służących przetrwaniu w przewidywanych trudnych i skrajnie trudnych sytuacjach. Survival jest sztuką dostosowywania samego siebie do warunków zewnętrznych oraz sztuką dostosowywania warunków zewnętrznych do swoich potrzeb. Przydatność swą okazuje zwłaszcza wtedy, gdy dotyczy to sytuacji nietypowych, nagłych i groźnych, zwłaszcza wobec braku podstawowych środków do życia oraz narzędzi.

Survival jest dziedziną działalności człowieka skierowaną na ochronę samego siebie jako jednostki, gatunku, a także – swego habitatu, czyli szeroko rozumianego środowiska społecznego i przyrodniczego. Survival traktowany jako zbiór metod wychowawczych może być nazwany "szkołą życia i przetrwania”. Daje się umieścić w pedagogice przygody por.: Outward Bound, Erlebnis-Pädagogik. Doskonalenie się w survivalu przyjmuje formy zabawy i rekreacji nawiązując tym samym do teorii ćwiczenia przygotowawczego Karla Groosa, teorii rekapitulacji, poglądów Jeana Piageta, Erika Eriksona.

                                     

3. Publikacje

  • Mój survival, Wychowawca 10, Kraków, październik 2017
  • Survival po polsku, F-ma Tomczak, 1996; ​ISBN 83-85797-79-3 ​
  • Survival po polsku. Sztuka i rzemiosło, Sagalara, Łódź 2017, ​ISBN 978-83-62174-46-1 ​
  • Survival po polsku. Szkoła przeżycia dla normalnych i szalonych, F-ma Tomczak, 2001; ​ISBN 83-85797-77-7 ​
  • Survival po polsku. Ścieżki, Sagalara, Łódź 2017, ​ISBN 978-83-62174-47-8 ​
  • Leśny survival, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2018, ​ISBN 978-83-63895-41-9 ​
  • Survival po polsku. Początek, Sagalara, Łódź 2017, ​ISBN 978-83-62174-45-4 ​