Poprzednia

ⓘ Nagroda Prezesa Rady Ministrów
Nagroda Prezesa Rady Ministrów
                                     

ⓘ Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Nagroda Prezesa Rady Ministrów – nagroda przyznawana w latach 1994 - 2018 przez Prezesa Rady Ministrów za:

  • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki;
  • osiągnięcia naukowo-techniczne, których wdrożenie przyniosło wymierne efekty ekonomiczne lub społeczne.
  • osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny;
  • wyróżnione rozprawy doktorskie;

W związku z uchyleniem w 2018 r. Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki rozporządzenie dotyczące przyznawania nagrody utraciło moc, jednakże Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zapowiedziała wydanie nowych regulacji.