Poprzednia

ⓘ Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
                                     

ⓘ Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi – niepubliczna szkoła wyższa, funkcjonująca na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 1994 r. Nr DNS 3-0145/TBM/362/94.

Organem założycielskim uczelni jest Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. Oba podmioty są też ze sobą ściśle powiązane personalnie: rektorem szkoły jest prezes stowarzyszenia, prof. dr hab. Roman Patora, a kanclerzem – wiceprezes dr inż. Jadwiga Gawryś. Uczelnia ma charakter szkoły społecznej i działa na zasadzie instytucji non-profit.

W 2000 roku Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Łodzi, otrzymała pełne uprawnienia magisterskie, a od 2006 także uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk ekonomicznych. W 2004 szkoła uzyskała pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na wizytowanych kierunkach i została uhonorowana Medalem Europejskim odznaczenie przyznane ponownie w 2006. W 2007 roku uczelnia otrzymała tytuł Lidera Polskiego Biznesu Business Centre Club. Do szkoły należy łącznie około 20 budynków o różnym przeznaczeniu, o łącznej powierzchni ponad 35 tys. m.kw. Budynki zlokalizowane są w centrum Łodzi i Warszawy oraz w innych miastach, gdzie znajdują się wydziały zamiejscowe SAN, tj.: Kielce, Brodnica, Garwolin, Kraków, Kołobrzeg, Londyn, Olkusz, Ostrów Wielkopolski, Radomsko, Skarżysko-Kamienna, Sieradz, Szczecinek, Warszawa, Zduńska Wola. Na uczelni tytuł magisterski obronił m.in. Mariusz Pudzianowski.

                                     

1. Struktura uczelni

Władze uczelni

 • Kanclerz – dr inż. Jadwiga Gawryś
 • Prorektor ds. dydaktyki – prof. SAN dr hab. Mirosław Wypych
 • Rektor – prof. dr hab. Roman Patora
 • Prorektor ds. nauki – prof. dr hab. Bogdan Piasecki
 • Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia – prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
 • Prorektor ds. młodzieży – prof. dr hab. Muzahim Al Noorachi

Dziekani

 • Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych - dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. SAN
 • Dziekan Wydziału Zarządzania w Łodzi – prof. dr hab. Mariusz Bednarek
 • Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Informatyki – dr hab. inż. Andrzej Cader, prof. SAN
                                     

2.1. Kształcenie Kierunki

Uczelnia daje możliwość podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w siedzibie głównej jak i ośrodkach SAN.

 • Ochrona środowiska
 • Turystyka i Rekreacja
 • Kulturoznawstwo
 • Fizjoterapia
 • Zarządzanie
 • Zdrowie publiczne
 • Pedagogika
 • Kosmetologia
 • Ekonomia
 • Resocjalizacja
 • Logistyka
 • Stosunki międzynarodowe
 • Psychologia
 • Administracja
 • Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna/Nowe Media
 • Praca socjalna
 • Pielęgniarstwo
 • Prawo
 • Filologia: anglistyka, japonistyka
 • Informatyka
 • Finanse i Rachunkowość
 • Film i Sztuki audiowizualne
 • Socjologia
 • Architektura i Urbanistyka
 • Grafika
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Pedagogika specjalna
 • Geodezja i Kartografia
 • Socjokryminologia
                                     

2.2. Kształcenie Studia doktoranckie

Akademia należy do grona nielicznych uczelni mających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych od 2006 i tym samym status uczelni akademickiej. SAN wypromował do 2015 roku ponad 30 doktorów nauk ekonomicznych, humanistycznych i technicznych w zakresie: nauk o zarządzaniu, językoznawstwa oraz informatyki.

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi posiada uprawnienia do nadawania tytułów naukowych:

 • Doktor nauk ekonomicznych: Nauki o zarządzaniu
 • Doktor nauk technicznych: Informatyka
 • Doktor nauk humanistycznych: Językoznawstwo
                                     

2.3. Kształcenie Współpraca międzynarodowa

Społeczna Akademia Nauk prowadzi szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową w oparciu o umowy bilateralne z uczelniami i ośrodkami naukowymi w Europie i na całym świecie, program Erasmus+ oraz inne programy unijne, organizację konferencji naukowych o charakterze międzynarodowym, a także jest członkiem w wielu międzynarodowych stowarzyszeniach i konsorcjach. Celem współpracy jest wspieranie działań mających na celu tworzenie jak najszerszej oferty kształcenia w wymiarze międzynarodowym, podnoszenie jakości kształcenia, rozwijanie mobilności pracowników i studentów oraz umożliwienie im zdobycia doświadczeń zawodowych o zasięgu międzynarodowym.

Uczelnia współpracuje ściśle z amerykańskim Clark University, a także z innymi uniwersytetami z Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i z Azji. Współpraca z Clark University zaowocowała stworzeniem unikalnego na polskim rynku programu studiów, realizowanego w całości w języku angielskim, umożliwiają uzyskanie obok dyplomu Społecznej Akademii Nauk, także dyplomu studiów drugiego stopnia Master uczelni amerykańskiej.                                     

2.4. Kształcenie Clark University

We współpracy z amerykańską uczelnią Clark University prowadzony jest również polsko-amerykański program studiów podyplomowych oraz studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem odpowiedniego polskiego dyplomu/tytułu i tytułu amerykańskiego – Master.

                                     

2.5. Kształcenie Polska Akademia Otwarta – Studia przez internet

Polska Akademia Otwarta P O została utworzona przez Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi obecnie Społeczna Akademia Nauk Uchwałą Senatu z dnia 5 marca 2007 roku jako ogólnouczelniana jednostka SWSPiZ obecnie SAN oraz zarejestrowana jako jednostka organizacyjna pod nr 204452 Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.

P O realizuje program kształcenia na studiach niestacjonarnych magisterskich i licencjackich oraz programy kursów z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technik kształcenia na odległość. Studia w Polskiej Akademii Otwartej prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 roku określającym warunki, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

                                     

2.6. Kształcenie Blended learning w Wielkiej Brytanii

Uczelnia prowadzi też studia w systemie blended learning, stanowiących połączenie studiów zaocznych ze studiami przez internet, skierowanych głównie do Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii.

                                     

3. Wydziały zamiejscowe

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Główna siedziba uczelni znajduje się w Łodzi, ale uczelnia posiada kilkanaście ośrodków oraz filii.

Ośrodki SAN

 • Zduńska Wola
 • Kielce
 • Warszawa
 • Garwolin
 • Tarnobrzeg
 • Kraków
 • Skarżysko-Kamienna
 • Sieradz
 • Świdnica
 • Ostrów Wielkopolski
 • Bełchatów
 • Brodnica
 • Szczecinek
 • Londyn
 • Olkusz
 • Koło
 • Kołobrzeg
 • Radomsko
                                     

4. Rankingi, wyróżnienia, nagrody

W rankingach i zestawieniach pozycja Społecznej Akademii Nauk uczelni przedstawia się następująco:

 • Perspektywy/Rzeczpospolita 2013 – Ranking niepublicznych uczelni magisterskich 2013 – 7 miejsce w Polsce
 • Perspektywy i Rzeczpospolita 2009 – I miejsce w Łodzi i III miejsce w Polsce wśród biznesowych uczelni niepublicznych
 • Home & Market 2010 – I miejsce w Łodzi i III miejsce w Polsce wśród biznesowych uczelni niepublicznych
 • Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 2017 - Tytuł Uczelnia Liderów 2017
 • Home & Market 2009 – I miejsce w Łodzi i III miejsce w Polsce wśród biznesowych uczelni niepublicznych
 • Perspektywy i Rzeczpospolita 2010 – IX miejsce w Polsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych
 • Perspektywy 2016 - 1 miejsce w województwie łódzkim Niepubliczne Uczelnie Magisterskie
 • Rzeczpospolita i Perspektywy 2011 – SWSPiZ zajmuje 8 miejsce w Polsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich.
 • Wprost 2007 – I miejsce w Łodzi oraz V miejsce w Polsce wśród niepaństwowych wyższych szkół biznesowych,
 • Perspektywy/Dziennik Gazeta Prawna 2014 – Niepubliczne Uczelnie Magisterskie – 7 miejsce w Polsce
 • Wprost 2015 – Ranking MBA – 10 najpopularniejszych programów MBA w Polsce wg pracodawców
 • Wprost 2011 – 4 miejsce w rankingu uczelni niepublicznych.
 • Perspektywy 2017 - 5 miejsce w kategorii "Umiędzynarodowienie" wśród wszystkich uczelni z całej Polski
 • Wprost 2010 – II miejsce wśród biznesowych uczelni niepublicznych
 • Home & Market 2007 – 1 miejsce w Łodzi oraz 1 miejsce wśród uczelni biznesowych w Polsce.
 • Perspektywy 2017 - 1 miejsce w kategorii "Innowacyjność" wśród uczelni niepublicznych z całej Polski
 • Perspektywy 2016 – 8 miejsce w Polsce Niepubliczne Uczelnie Magisterskie
 • Perspektywy 2015 – 1 miejsce w województwie łódzkim Niepubliczne Uczelnie Magisterskie
 • Newsweek 2008 – pracodawcy przyznali SWSPiZ I miejsce wśród, łódzkich niepublicznych uczelni wyższych
 • Perspektywy 2015 – 7 miejsce w Polsce Niepubliczne Uczelnie Magisterskie
 • Perspektywy 2018 - 5 miejsce w Polsce wśród niepublicznych uczelni akademickich
 • Business Centre Club 2017 - Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2017
 • Polityka 2007 – II miejsce w Polsce na kierunkach Zarządzanie i Informatyka I miejsce w Łodzi,
 • Perspektywy 2012 – awans na 4 miejsce w Rankingu niepublicznych uczelni magisterskich
 • Wprost 2012 – 7 miejsce w Rankingu Szkół Wyższych 2012 szkoły niepaństwowe
 • Home & Market 2015 – 6 miejsce w Polsce w rankingu Najciekawszych programów MBA
 • Perspektywy 2016 - 1 miejsce w województwie łódzkim w kategorii "Umiędzynarodowienie" wśród wszystkich uczelni
 • Perspektywy/Rzeczpospolita 2013 – Niepubliczne Uczelnie Magisterskie – woj. Łódzkie – 1 miejsce w województwie
 • Perspektywy 2018 - 1 miejsce w województwie łódzkim wśród uczelni niepublicznych
 • Perspektywy/Rzeczpospolita 2013 – Ranking MBA – najlepsze programy w opinii absolwentów – 3 miejsce w Polsce
 • Home & Market 2014 – Ranking uczelni wyższych – 7 miejsce w Polsce
 • Wprost 2014 – Ranking MBA – 12 miejsce w Polsce
 • Home & Market 2016 - Tytuł Najlepszy Partner w Biznesie 2016
 • Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej 2016 - Uczelnia Wyższa Roku 2016
 • Wprost 2015 – Ranking Szkół Wyższych – 10 niepublicznych szkół wyższych najbardziej cenionych przez pracodawców
 • Perspektywy 2018 - 4 miejsce w kategorii "Ekonomiczne losy absolwentów" wśród wszystkich uczelni z całej Polski
 • Wprost 2013 – Ranking MBA – 12 miejsce w Polsce
 • Perspektywy 2018 - 1 miejsce w kategorii "Programy studiów w językach obcych" wśród uczelni niepublicznych z całej Polski
 • Perspektywy 2016 - 1 miejsce w województwie łódzkim wśród szkół niepublicznych w kategorii "Preferencje pracodawców"
 • Perspektywy 2017 - 5 miejsce w Polsce wśród niepublicznych uczelni akademickich
 • Perspektywy 2017 - 1 miejsce w województwie łódzkim wśród uczelni niepublicznych
 • Perspektywy/Dziennik Gazeta Prawna 2014 – Niepubliczne Uczelnie Magisterskie – woj. Łódzkie – 1 miejsce w województwie
 • Rzeczpospolita i Perspektywy 2008 – SWSPiZ zajmuje 11 miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych,
 • Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 2016 - Tytuł Uczelnia Liderów 2016

Użytkownicy również szukali:

platforma pao,

...
...
...