Poprzednia

ⓘ Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna
                                     

ⓘ Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna

Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna - dwumiesięcznik naukowo-techniczny wydawany do 2006 r. przez HORTPRESS, a od 2007 przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu. Czasopismo porusza tematykę związaną z użytkowaniem sprzętu rolniczego, ogrodniczego, leśnego. Czasopismo publikuje także materiały z prac naukowo-badawczych.

Dwumiesięcznik Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna jest adresowany do użytkowników sprzętu rolniczego, ogrodniczego, leśnego i pracowników obsługi tych sektorów gospodarki. Pod tym tytułem ukazuje się od 1 stycznia 2004 r. Powstał z połączenia dwóch pism o bardzo bogatej tradycji: założonego w 1951 r. dwumiesięcznika Technika Rolnicza oraz wydawanego od 1954 r. miesięcznika Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje problematykę związaną z techniką rolniczą, ogrodniczą, leśną, transportem specjalistycznym, technologiami uprawy i zbioru różnych kultur oraz infrastrukturą, ekologią i bhp. Obok rozszerzonej tematyki, dotychczasowy czytelnik obu tytułów znajdzie tu dział obejmujący najciekawsze materiały z opublikowanych w ostatnim czasie prac naukowych. Wysoki poziom materiałów publikowanych w tym czasopiśmie sprawił, że jest ono czasopismem punktowanym umieszczonym na liście rankingowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie redakcja czasopisma mieści się w Poznaniu, przy ulicy Starołęckiej 31.