Poprzednia

ⓘ Kopalnia Węgla Kamiennego Bolesław Śmiały
Kopalnia Węgla Kamiennego Bolesław Śmiały
                                     

ⓘ Kopalnia Węgla Kamiennego Bolesław Śmiały

Jest to jedna z najstarszych kopalń w Polsce, powstała wskutek stopniowego łączenia się mniejszych zakładów.

 • 1955 – uruchomienie odkrywki "Zosia" w Łaziskach Górnych.
 • 1779 – pierwsze wzmianki o kopalnictwie węgla kamiennego na obszarze górniczym dzisiejszej kopalni. Założona wtedy została kopalnia "Szczęście Henryka" Heinrichsglück w Łaziskach Dolnych
 • 1960 – uruchomienie odkrywki "Kasia VI" w Wyrach.
 • 1845 – uruchomienie w Łaziskach Dolnych kopalni "Szczęście Henryka II" Heinrichsgrlück-Grube lub "Nowe Szczęście Henryka".
 • 1902 – uruchomienie w Wyrach kopalni "Szczęście Henryka III" Heinrichsglück III późniejsza kopalnia "¡Powstańców".
 • 1945 – cała kopalnia otrzymała nazwę "Bolesław Śmiały" i do tego czasu kopalnia należała do książąt pszczyńskich z rodu Hochbergów.
 • 1842 – uruchomienie w Łaziskach Średnich kopalni "Sw. Anna" St. Anna.
 • 1841 – uruchomienie w Łaziskach Średnich kopalń "Fryderyka" Friederike i "Bonaparte" Bonapartegrube.
 • 1835 – uruchomienie w Łaziskach Średnich kopalni "Wesoły Widok" Frohe Aussicht.
 • 1835 – uruchomienie w Łaziskach Średnich kopalni "Marta Waleska" Martha-Valesca.
 • 1956 – uruchomienie odkrywki "Hanka" w Łaziskach Średnich.
 • 1797 – uruchomienie w Łaziskach Średnich kopalni "Wierna Karolina" Treue Caroline
 • 1925 – zostały połączone kopalnie: "Szczęść Boże" Glückauf i "Szczęście Henryka" Heinrichsglück" pod wspólną nazwą "Zjednoczona Kopalnia Aleksander"Alexander.
 • 1946 – należała do Mikołowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego.
 • 1837 – uruchomienie w Łaziskach Średnich kopalni "Bóg z Nami" Gottmituns-Grube od 1922 roku kopalnia "Waleska".
 • 1891 – rozpoczęcie wydobywania węgla szybem "Hoffmann" obecnie szyb wentylacyjny "Aleksander II".
 • 1947 – dołączono kopalnię "Waleska" i weszła w skład Jaworznicko-Mikołowskiego Związku Przemysłu Węglowego.
 • 1958 – przejęcie od Przedsiębiorstwa Budowy Płytkich Kopalń upadowych "Brada", "Bujaków I", "Bujaków II", "Mikołów" oraz odkrywki "Klyta".
 • 1933 – przyłączono do niej kopalnię "Brada" i nadano jej nazwę Aleksander-Książątko-Brada "Bradegrube".
 • 1817 – uruchomienie w Łaziskach Średnich kopalni "Nowa Nadzieja" Neue Hoffnung.
 • 1957 – uruchomienie odkrywki "Łaziska Dolne" w Łaziskach Dolnych.
 • 1958 – uruchomienie odkrywki "Kasia II" w Wyrach.
 • 1849 – uruchomienie w Łaziskach Górnych kopalni "Brade".
 • 1952 – ponowne uruchomienie kopalni "Powstańców" "Szczęście Henryka III".
 • 1855 – uruchomienie w Łaziskach Średnich kopalń "Księżna Augusta" Augustenfreude i "Błogosławieństwo Trautscholda" Trautscholdsegen późniejsza kopalnia "Szczęść Boże"/Alt-Glückauf lub "Aleksander"/Alexander.
 • 1839 – uruchomienie w Łaziskach Górnych kopalni "Radość Augusty" Augustenfreude.
 • 1937 – zmieniono nazwy szybów kopalni Aleksander: Obermann na Aleksander I, Gustaw Henryk na Aleksander II, Hoffmann na Aleksander III; zmieniono także nazwę kopalni Brada na Bolesław Śmiały, a jej szyby przemianowano następująco: Graf Konrad na Bolko I, Bolko na Bolko II, szyb V na kopalnia Popratna
 • 1914 – w Łaziskach Górnych uruchomiono kopalnię "Książątko" Prinzengrube późniejsze szyby "Łaziska Górne".
 • 1954 – uruchomienie odkrywki "Kasia I" w Wyrach
 • 1930 – unieruchomienie kopalni "Szczęście Henryka III" "Powstańców".
                                     

1. Dyrekcja

 • mgr Adam Przywara - Dyrektor ds. Ekonomiczno-Pracowniczych
 • mgr inż. Grzegorz Conrad - Dyrektor Kopalni, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
 • mgr inż. Zbigniew Domalik - Naczelny Inżynier, Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,
                                     

2. Kopalnia Bolesław Śmiały - czasy współczesne

Złoże charakteryzuje się stosunkowo niewielką ilością występujących zagrożeń naturalnych, co ułatwia prowadzenie działalności górniczej. Obszar górniczy należący do KWK "Bolesław Śmiały" położony jest na terenie południowej części Wyżyny Śląskiej. Obszar ten o nazwie "Łaziska II" wynosi 74 km 2, przy czym aktualną eksploatację prowadzi się na obszarze 30 km 2.

W latach 2003-2016 KWK Bolesław Śmiały należała do spółki Kompania Węglowa S.A. Od 2016 należy do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. obecnie spółki akcyjnej. Posiada zdolność wydobywczą ok. 15 000 ton na dobę, a obecne wydobycie to ok. 6500 ton netto na dobę.

Kopalnia posiada nowoczesny Zakład Wzbogacania i Odsiarczania Miałów Energetycznych, gdzie przygotowuje się węgiel głównie na potrzeby sąsiadującej Elektrowni "Łaziska".

Kopalnia plasuje się w ścisłej czołówce kopalń węgla kamiennego w Polsce pod względem wskaźników techniczno-ekonomicznych. Wpływ na to mają wydajność ogólna 4830 kg/pdn, wydajność dołowa 10 230 kg/rdn, wydajność na 1 zatrudnionego powyżej 1000 t węgla handlowego.

Kopalnia posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001 i ISO/IEC 27001. W zakresie działań związanych z wdrożonym systemem prowadzone jest ciągłe doskonalenie w celu realizacji przyjętej Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

W I półroczu 2014 r. na każdej wydobytej tonie węgla, kopalnia poniosła stratę w wysokości 50.57 zł. Głównym powodem tak złego wyniku kopalni były wydatki poniesione w związku z tzw. podatkiem od wyrobisk oraz problemy ze ścianą nr 323. W 2014 r. zakład zatrudniał 1615 pracowników. Obecnie zatrudnienie utrzymuje się na poziomie około 1750 pracowników.

Średniodobowe wydobycie w 2016 r. wynosiło 6500 ton.

                                     

2.1. Kopalnia Bolesław Śmiały - czasy współczesne Wyróżnienia dla kopalni

Kopalnia "Bolesław Śmiały” wyróżniona została wieloma prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami, a wśród nich między innymi:

 • II miejsce w 2011 roku w konkursie "Bezpieczna Kopalnia” Komitetu Organizacyjnego Szkoły Eksploatacji Podziemnej
 • Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji za rok 2006 w kategorii polskie przedsiębiorstwo, Regionalnej Rady Gospodarki przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach,
 • "Czarny Diament” 2011 Izby Przemysłowo–Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego
 • III miejsce w 2011 roku w konkursie "Kopalnia Roku” Komitetu Organizacyjnego Szkoły Eksploatacji Podziemnej
 • Wygrana 10 oraz 11 edycji konkursu wiedzy o przepisach BHP dla pracowników fizycznych "Pracuję Bezpiecznie", organizowanego przez KW S.A.
 • w 2005 r. III miejsce w VI edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku” w kategorii "Technologia godna polecenia”,
 • statuetka "Bocianiego Gniazda” za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego Kapituły Mężów Stanu powiatu mikołowskiego.
 • I miejsce w 2006 r. w konkursie "Kopalnia Roku” Komitetu Organizacyjnego Szkoły Eksploatacji Podziemnej i Górnośląskiej Izby Przemysłowo – Handlowej,
 • III miejsce w 2015 roku w organizowanym przez Wyższy Urząd Górniczy konkursie "Najbezpieczniejsza kopalnia”