Poprzednia

ⓘ Kopalnia Węgla Kamiennego Piekary
Kopalnia Węgla Kamiennego Piekary
                                     

ⓘ Kopalnia Węgla Kamiennego Piekary

Kopalnia Węgla Kamiennego Piekary – kopalnia węgla kamiennego w Piekarach Śląskich, działająca pod taką nazwą od 1 lipca 1999 roku do 15 grudnia 2015 roku, kiedy to stała się ruchem Piekary kopalni Bobrek-Piekary.

Kopalnia wchodziła w skład Kompanii Węglowej i wywodziła się z dwóch kopalni:

  • Kopalni Węgla Kamiennego "Julian”
  • Kopalni Węgla Kamiennego "Andaluzja”

Dnia 1 lipca 1999 roku na bazie części obszaru górniczego i majątku kopalń utworzono Zakład Górniczy "Piekary” Spółkę z o.o. oraz odpowiednio z wydzielonej części KWK "Andaluzja” - Zakład Górniczy "Brzeziny” Sp. z o.o., które działalność wydobywczą prowadziły na części dotychczasowych obszarów górniczych kopalń.

Od roku 2000 oba zakłady górnicze, prowadziły działania mające na celu doprowadzenie do połączenia kopalń. W dniu 30 grudnia 2002 roku, za zgodą ministra gospodarki, w strukturę Zakładu Górniczego "Piekary” Spółka z o.o. włączona została część sąsiedniego Zakładu Górniczego "Brzeziny”.

Od 1 stycznia 2012 zakład nosił nazwę Kopalnia Węgla Kamiennego "Piekary”.

Produktem KWK "Piekary” cieszącym się największą popularnością był groszek, który dobrze nadawał się do spalania w nowoczesnych piecach retortowych.

W styczniu 2006 roku ZG "Piekary” wystąpił do Urzędu Patentowego RP z wnioskiem o zastrzeżenie nazwy "EKO-GROSZEK Z PIEKAR” wraz ze znakiem graficznym.

Kopalnia w I. półroczu 2014 roku zatrudniała 1531 pracowników i przynosiła straty w wysokości -138.71 zł na tonie wydobytego węgla.

8 maja 2015 kopalnia została sprzedana firmie Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

15 grudnia 2015 roku kopalnia Piekary została połączona z kopalnią Bobrek-Centrum; utworzono tym samym dwuruchową kopalnię Bobrek-Piekary. 31 stycznia 2020 roku z ruchu Piekary wyjechała symboliczna ostatnia tona węgla.

Użytkownicy również szukali:

kopalnia andaluzja, kwk piekary,

...
...
...