Poprzednia

ⓘ Kruszyzna
                                     

ⓘ Kruszyzna

Kruszyzna – w gwarze wspinaczkowej, zjawisko polegające na kruszeniu się skały, a także zaleganiu luźnych odłamków skalnych na drodze wspinaczkowej lub powyżej niej. Kruszenie może następować wskutek dodatkowego obciążenia bądź samoistnie. Kruszyzna stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla wspinaczy, ponieważ spadające kamienie są śmiertelnie niebezpieczne. Do częściowego zabezpieczenia się przed skutkami uderzenia kamieniem służy specjalny kask.

W górach wysokich, a także w terenie skalno-lodowym, zagrożenie kruszyzną wyraźnie zmienia się w zależności od pory dnia oraz roku. Wiąże się to ze zmianami temperatury i zmianami konsystencji niespójnego podłoża podczas zamarzania, rozmarzania lub odparowywania wody. W szczególności, nasłonecznienie stoku lodowego może powodować wytapianie się z lodu uwięzionych fragmentów skały.

                                     
  • charakterem formacji, w której prowadzi się działalność wspinaczkową np. kruszyzna i związane z nią niebezpieczeństwo spowodowania lawiny kamiennej, niebezpieczeństwa
  • na południowej stronie masywu. Są w niej liczne okapy i rysy oraz duże kruszyzny Ściany Brodła maja wysokość 14 30 m. Łącznie jest 14 dróg wspinaczkowych
  • II, 1 1 2 godz., Północno - zachodnim żebrem III, w dwóch miejscach IV, kruszyzna 2 1 2 godz., Z Pańszczyckiej Przełęczy północną granią 0, 20 min, Północno - wschodnią
  • popularnym miejscem wspinaczek taterników w tej dolinie. Jego zaletą jest brak kruszyzny uroda szczytowej grani i dość spora ekspozycja. Drogi wspinaczkowe: Granią
  • Problemówkę i częściowo Szarą Ściankę na pozostałych ścianach występuje kruszyzna Niektóre fragmenty murów skalnych udostępnione są do drytoolingu. Możliwe
  • eksploatacji kamieniołomów w Lipowicy. Jaskinie z uwagi na studnie i progi oraz kruszyznę nie są polecane do zwiedzania. Z uwagi na hibernujące nietoperze wejście

Użytkownicy również szukali:

...
...
...