Poprzednia

ⓘ Elektrociepłownia Marcel
Elektrociepłownia Marcel
                                     

ⓘ Elektrociepłownia Marcel

Elektrociepłownia Marcel – elektrociepłownia znajdująca się w Radlinie w województwie śląskim.

Elektrociepłownia ta jako paliwa używa węgla kamiennego dostarczanego z pobliskiej KWK Marcel oraz odpadowego gazu koksowniczego z pobliskiej koksowni Radlin, a dodatkowym paliwem jest biomasa. Zakład istnieje od 1 października 1998 r. kiedy został wyodrębniony z KWK "Marcel”. Elektrociepłownia istniała od 1908 r. jako część KWK Marcel.

EC Marcel posiada koncesje URE na:

  • przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej,
  • przesył i dystrybucję ciepła,
  • wytwarzanie energii elektrycznej,
  • wytwarzanie ciepła.

Przesył i dystrybucja energii elektrycznej polega na przesyłaniu i dystrybucji energii elektrycznej na obszarze miasta Radlin oraz gminy Marklowice za pomocą sieci rozdzielczej o napięciach 20 kV, 6 kV i 0.4 kV.

Wytwarzanie energii elektrycznej odbywa się w Elektrociepłowni Marcel zlokalizowanej w Radlinie, która wyposażona jest w 4 kotły parowe zasilające w parę 2 turbozespoły o mocy elektrycznej 34.5 MW. Energia elektryczna wytwarzana jest w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła.

Przesyłanie i dystrybucję ciepła polega na przesyle ciepła przez sieci:

  • sieć wodna: 2 odcinki w mieście Radlin i gminie Marklowice (woda odpowiednio o temperaturze 140 °C, 130 °C, i 70 °C w rurociągu powrotnym
  • sieć parowa: jeden odcinek w mieście Radlin do przesyłu pary o maksymalnej temperaturze 400 °C w rurociągu zasilającym oraz maksymalnym ciśnieniu 1.4 MPa

Wytwarzanie ciepła odbywa się w 2 obiektach:

  • Kotłownia Marklowice zlokalizowana w Marklowicach wyposażona w 3 kotły wodne o łącznej mocy cieplnej zainstalowanej 14.2 MW.
  • Elektrociepłownia Marcel: 4 kotły parowe zasilające w parę 2 turbozespoły o łącznej maksymalnej osiągalnej mocy cieplnej 38 MW, wytwarzające ciepło w skojarzeniu z wytwarzaniem energii elektrycznej.