Poprzednia

ⓘ Nawa główna
Nawa główna
                                     

ⓘ Nawa główna

Nawa główna – środkowa przestrzeń wielonawowego korpusu nawowego kościoła lub sali kolumnowej, oddzielona rzędami kolumn od naw bocznych. Nawa główna jest zwykle najszersza, stanowi podstawową przestrzeń świątyni i przebiega wzdłuż niej, wyznaczając główną oś budynku.

W kościołach zbudowanych w oparciu o system nawowy nawa główna przebiega od elewacji przedniej i niekiedy od kruchty w kierunku prezbiterium. Niekiedy przecięta jest nawą poprzeczną czyli transeptem.

W systemie bazylikowym nawa główna jest znacznie wyższa od naw bocznych i jest oświetlona przez okna znajdujące się ponad dachami bocznych naw. Okna te umieszczone są w ścianach nad rzędami kolumn. W systemie pseudobazylikowym nawa główna nieznacznie przewyższa nawy boczne i nie posiada okien. W systemie halowym nawa główna i nawy boczne mają tę samą wysokość.

                                     
  • przemyskiego Anatola Nowaka. Budowla posiada trzy nawy Nawa główna jest nakryta sklepieniem beczkowatym, natomiast nawy boczne kasetonowymi. Świątynia została wymalowana
  • włoskiej kampanili, wyglądająca jak wysoki komin. Nawa główna jest nakryta dachem siodłowym, nawy boczne dachem pulpitowym. Elewacja zewnętrzna ozdobiona
  • oświetlone przez duże ostrołukowe okna. Prezbiterium i nawa główna nakrywają stropy zwierciadlane, nawa i kaplica od strony południowej nakrywają sklepienia
  • przemyskiej. Kościół został wybudowany w stylu późnorenesansowym w latach 1608 1619. Mieści się przy rynku. Strona parafii Prospekt organowy Nawa główna
  • nisze. Nawa główna świątyni, posiada sklepienie kolebkowe z lunetami. Jej wysokość to - 15, 7 m. Nawy boczne są wąskie, oddzielone są od nawy głównej
  • rzymskokatolicka świątynia parafialna znajdująca się w Woźnikach, przy Rynku. Nawa główna kościoła została zbudowana w XIV w., w stylu gotyckim. W XVI w. świątynia

Użytkownicy również szukali:

nawa stypendia,

...
...
...