Poprzednia

ⓘ Ormiański Kościół Ewangelicki
Ormiański Kościół Ewangelicki
                                     

ⓘ Ormiański Kościół Ewangelicki

Ormiański Kościół Ewangelicki – zbiorcza nazwa licznych ormiańskich wyznań ewangelickich, biorących swój początek w Kościele protestanckim, założonym 1 lipca 1846 r. w Konstantynopolu w Turcji przez grupę reformatorsko nastawionych wiernych Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego.

                                     

1. Historia

W XIX wieku społeczność ormiańska w Konstantynopolu przeżywała okres przebudzenia intelektualnego i kulturalnego. W środowiskach inteligenckich powszechne stało się studiowanie Biblii. Pod patronatem ormiańskiego patriarchatu Konstantynopola utworzono instytut badawczy, którego głównym celem było kształcenie duchownych Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. Kierowanie instytutem powierzono Grigorowi Peszdimaldżjanowi, jednemu z czołowych intelektualistów tamtych czasów.

Jednym z rezultatów tego przebudzenia kulturalnego było powstanie stowarzyszenia pod nazwą "Unia Opieki”. Jego członkowie spotykali się w celu wspólnego studiowania Biblii. Podczas tych spotkań dyskutowano te elementy tradycji Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, które wydawały się stać w sprzeczności z literą Pisma Św. i proponowano ich zniesienie. Spotkało się to ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony hierarchii Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego.

W 1846 r. Ormiański Patriarcha Konstantynopola zdecydował się ekskomunikować reformatorów. Ta decyzja zmusiła ekskomunikowanych do zorganizowania się w odrębną wspólnotę religijną, zwaną Miletem Protestanckim. W ten sposób powstał Ormiański Kościół Ewangelicki.

                                     

2. Teraźniejszość

Współcześnie istnieją rozproszone po całym świecie liczne ormiańskie wyznania ewangelickie. Kościoły te skupione są w Ormiańskiej Światowej Radzie Ewangelickiej. Prócz niej istnieje siedem związków terytorialnych.

Ormiańskie Związki Ewangelickie

  • Ormiańskie Ewangelickie Stowarzyszenie Europy;
  • Unia Ormiańskich Ewangelickich Stowarzyszeń w Bułgarii zał. 1995.
  • Ormiańska Unia Ewangelicka Ameryki Północnej AEUNA, zał. 1971;
  • Unia Ormiańskich Kościołów Ewangelickich Bliskiego Wschodu UAECNE, zał. 1924;
  • Unia Ewangelickich Kościołów w Armenii zał. 1995;
  • Ormiańska Unia Ewangelicka Eurazji zał. 1995;
  • Ormiańska Unia Ewangelicka Francji AEUF, zał. 1924;