Poprzednia

ⓘ Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin
                                     

ⓘ Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin

Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin” – zespół czterech elektrowni cieplnych opalanych węglem brunatnym w rejonie Konina, dostarczających około 8.5 procent mocy krajowej wynoszącej 2512 MW.

W skład zespołu wchodzą następujące obiekty:

 • Elektrownia Pątnów I w Koninie
 • Elektrownia Pątnów II w Koninie
 • Elektrownia Konin w Koninie
 • Elektrownia Adamów w Turku
                                     

1. Historia

Elektrownie węglowe wchodzące w skład spółki zostały wybudowane w latach 1958–1974

 • PAK SERWIS Sp. z o.o.
 • PAK INFRASTRUKTURA Sp. z o.o.
 • EL PAK Sp. z o.o.
 • PAK Centrum Usług Informatycznych Sp. z o.o.
 • PAK Centrum Badań Jakości Sp. z o.o.
 • PAK GÓRNICTWO Sp. z o.o.
 • PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.
 • PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A.
 • W latach 2019-2021 planowane jest wyłączenie trzech bloków w elektrowni Pątnów I, każdy z nich osiąga moc 200 MW. Blok nr 4 wyłączone zostanie 31 grudnia 2019 roku, 30 czerwca 2020 roku blok nr 3, a 1 stycznia 2021 zakończy pracę blok nr 6.

                                       

  2. Akcjonariat

  • Zygmunt Solorz-Żak pośrednio, 51.55% poprzez
  • IPOPEMA 116 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
  • Embud Sp. z o.o.
  • Argumenol Investment Company Limited
  • Elektrim S.A.
  • Trigon XIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  • ING OFE 9.97%
  • Pozostali 38.48%.
                                       

  3.1. Dane techniczne Elektrownia Pątnów

  To największa elektrownia Grupy Kapitałowej ZE "PAK” SA 57.6 procent mocy zainstalowanej i została zaprojektowana jako elektrownia parowa, zawodowa, kondensacyjna, blokowa z międzystopniowym przegrzewaczem pary, opalana węglem brunatnym.

  Obecnie elektrownia składa się z 6 bloków energetycznych po około 200 MW o łącznej mocy osiągalnej 1200 MW. Kotły OP-650b produkcji Rafako SA. Turbiny 13K215 że zmodernizowaną częścią niskoprężną o mocy 222MW bloki nr 1 i 2 oraz Zamech obecnie Alstom Power na licencji LMZ.

                                       

  3.2. Dane techniczne Elektrownia Adamów

  Elektrownia była zawodową, konwencjonalną elektrownią cieplną o mocy osiąganej 600 MW opalaną węglem brunatnym.

                                       

  3.3. Dane techniczne Elektrownia Pątnów II

  Blok energetyczny Pątnów II o mocy 464 MW to pierwsza jednostka prądotwórcza na parametry nadkrytyczne w krajowym systemie elektroenergetycznym, charakteryzująca się m.in. wysoką sprawnością energetyczną: 44.0% brutto i 41.0% netto. Dyrektorem biura budowy był Bogdan Prysłopski. Oficjalna data zakończenia budowy bloku i przekazania go do ruchu to 29 lutego 2008.

  W skład Bloku 464 MW wchodzą:

  • układ wyprowadzenia mocy na szyny rozdzielni 400 kV.
  • elektrofiltr,
  • układ odsiarczania spalin metodą wapienno-gipsową IOS,
  • turbina kondensacyjna napędzająca generator synchroniczny typu 50WT23E-104, obie jednostki zostały wyprodukowane przez Alstom Power,
  • kocioł BB-1345 zaprojektowany przez Alstom Power i wyprodukowany przez Rafako SA o wydajności 361 kg/s 1300 t/h,
  • nowy komin,

  Zakładane parametry to:

  • Roczny czas wykorzystania mocy zainstalowanej: 6800 h
  • Moc znamionowa bloku na zaciskach generatora przy średniorocznej temperaturze wody chłodzącej 16 °C: 470.2 MW
  • Moc bloku netto na szynach 400 kV przy temperaturze wody chłodzącej 16 °C: 446 MW
  • Roczna produkcja energii elektrycznej: 3180 GWh