Poprzednia

ⓘ Krótki kurs historii WKP(b)
Krótki kurs historii WKP(b)
                                     

ⓘ Krótki kurs historii WKP(b)

Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii. Krótki kurs.: Краткий курс) – publikacja propagandowa będąca oficjalną wykładnią historii Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii). Praca przedstawia historię sowieckiej partii komunistycznej według obowiązującej wówczas w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich doktryny stalinizmu, którą sam Józef Stalin w książce nazywa marksizmem-leninizmem. W ZSRR i krajach satelickich była wykorzystywane jako podręcznik do kształcenia ideologicznego.

Pierwsze wydanie książki miało miejsce w 1938 roku. W ciągu kilkunastu lat dzieło stało się najliczniej wydawaną książką w ZSRR, doczekała się także licznych wydań w wielu językach świata, w tym po polsku. Wydano w tym okresie przeszło 42 mln egzemplarzy.

Oficjalnie autorem dzieła była specjalna komisja Komitetu Centralnego WKPb wraz z Józefem Stalinem, który miał osobiście nadzorować prace komisji i współtworzyć treść książki. Faktyczni autorzy nie są znani.

                                     

1. Historia

"Historia WKPb" została najpierw opublikowana na łamach "Prawdy", głównego partyjnego dziennika w ZSRR, w odcinkach pomiędzy 9 a 19 września 1938 r., a następnie, jeszcze w tym samym roku, w wersji książkowej. W ciągu pierwszych piętnastu lat od pierwszego wydania w 1938 r. "Historia" doczekała się aż 301 wydań w 67 językach, o łącznym nakładzie 42 816 000 egzemplarzy.

Krótki kurs był klasycznym przykładem propagandy stalinowskiej, gloryfikującym Lenina i Stalina i zakłamującym rzeczywistość w ZSRR. Książka nie tylko fałszywie opisywała gospodarkę i życie codzienne w tym kraju, ale także dopuszczała się ogromnych zafałszowań historycznych, przypisując Stalinowi przesadnie wszelkie zasługi w organizacji rewolucji październikowej i partii bolszewickiej, a przemilczając udział działaczy przez niego później represjonowanych, których wkład w historię partii był nawet większy. Współcześnie może zatem przedstawiać wartość jedynie dla badaczy propagandy politycznej.

Pierwsze tłumaczenie na jęz. polski "Historii" ukazało się w 1939, w Moskwie, nakładem tamtejszego Wydawnictwa Literatury w Językach Obcych. Kolejne drugie ukazało się już w roku następnym. W sumie w Moskwie ukazało się pięć polskich tłumaczeń.

Pierwsze wydanie w Polsce miało miejsce w 1948 r., nakładem Spółdzielni Wydawniczej "Książka", między innymi jako wynik już jednoznacznego wejścia Polski w sferę wpływów ZSRR. Prawdopodobnie największy jednorazowy polski nakład "Historii" miał miejsce w 1950 r., o czym informował "Tygodnik Powszechny" z 30 kwietnia 1950 nr 18 w rubryce "Z dnia": Największy nakład po wojnie osiągnął "Pan Tadeusz" A. Mickiewicza – 1.5 mln, tuż po nim "Krótki kurs historii WKPb" – 1.25 mln egzemplarzy ".

Ostatnie dotychczas 2013 polskie wydanie ósme ukazało się w 1955 r., w dwóch rzutach: w marcu – 20 163 egz. i kwietniu – 30 000.

                                     

2. Wydania w jęz. polskim

sowieckie

  • Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii bolszewików. Krótki kurs.; Wyd. 4, Wydawnictwo Literatury w Językach Obcych, Moskwa 1945 nakł. 35.100 egz.
  • Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii bolszewików. Krótki kurs.; Wyd. 5?, Wydawnictwo Literatury w Językach Obcych, Moskwa 1951.
  • Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii bolszewików. Krótki kurs.; Wyd. 3, Wydawnictwo Literatury w Językach Obcych, Moskwa 1941 nakł. 10.100 egz.
  • Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii bolszewików. Krótki kurs.; Wyd. 2, Wydawnictwo Literatury w Językach Obcych, Moskwa 1940 nakł. 40.140 egz.
  • Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii bolszewików. Krótki kurs. Pod red. Komisji KC WKPb, zaaprobowany przez KC WKPb 1938 r.; Wyd. 1, Wydawnictwo Literatury w Językach Obcych, Moskwa 1939.