Poprzednia

ⓘ Farmakoekonomika
                                     

ⓘ Farmakoekonomika

Farmakoekonomika – interdyscyplinarna nauka z pogranicza nauk ekonomicznych i farmakologii, zajmująca się ekonomiczną oceną farmakoterapii. Podstawą tej oceny jest badanie relacji między kosztem farmakoterapii a uzyskanymi dzięki niej efektami zdrowotnymi. Podstawowe rodzaje analiz farmakoekonomicznych to analiza efektywności kosztów oraz analiza użyteczności kosztów. Do narzędzi oceny farmakoekonomicznej należą także analityczne modele decyzyjne. Analizy farmakoekonomiczne stanowią część oceny lekowych technologii medycznych.

Farmakoekonomika jako część ekonomiki zdrowia pozostaje w obszarze zainteresowania wszystkich interesariuszy systemu zdrowotnego. Rozwojem farmakoekonomiki jest zainteresowany także przemysł farmaceutyczny, opracowujący nowe leki - zastosowanie farmakoekonomiki umożliwia opracowanie strategii badawczo-rozwojowych, pomagających określić priorytety prac badawczych i ocenę, czy koszty poniesione podczas badań klinicznych nad określonym lekiem mogą zwrócić się po wprowadzeniu leku do sprzedaży. Przeprowadza się także analizy ekonomiczne, które pomagają określić odpowiednią cenę leku. Po wprowadzeniu preparatu do sprzedaży, oceny farmakoekonomiczne mogą zostać poszerzone o najświeższe informacje dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności terapii, co umożliwia pełną ocenę opłacalności i uzasadnienie polityki cenowej w myśl zasady value for money, a więc dodatkowej wartości zdrowotnej uzyskanej dzięki wyższym nakładom finansowym.

                                     
  • Pielęgniarstwa Rehabilitacyjnego Samodzielna Pracownia Toksykologii Leków i Farmakoekonomiki pielęgniarstwo położnictwo kosmetologia ratownictwo medyczne zdrowie
  • farmacja stosowana toksykologia bromatologia botanika farmaceutyczna farmakoekonomika mikrobiologia farmaceutyczna historia farmacji technologia postaci
  • Katedra i Zakład Farmakologii Pracownia Farmakodynamiki Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji
  • Prowadził zajęcia na kursach dla lekarzy, a także w ramach Studium Farmakoekonomiki Marketingu i Prawa Farmaceutycznego na Politechnice Warszawskiej.
  • projektów badawczych, a także założycielka krajowego stowarzyszenia farmakoekonomiki Została członkiem państwowych organizacji badających leki i ich ceny
  • następnie w sektorze prywatnym i publicznym, zajmując się głównie farmakoekonomiką systemem ochrony zdrowia i oceną technologii medycznych. Jest członkiem
  • przedstawicieli profesjonalnej kadry menedżerskiej 2002 uruchomienie Studium Farmakoekonomiki Marketingu i Prawa Farmaceutycznego, przeznaczonego dla osób z wyższym
  • Katedrze Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej oraz w Studium Podyplomowym Farmakoekonomiki Marketingu i Prawa Farmaceutycznego Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

Użytkownicy również szukali:

farmakoekonomika książka, farmakoekonomika ump,

...
...
...