Poprzednia

ⓘ Komunistyczna Partia Austrii
Komunistyczna Partia Austrii
                                     

ⓘ Komunistyczna Partia Austrii

English version: Communist Party of Austria

Komunistyczna Partia Austrii – partia komunistyczna w Austrii, założona w 1918 roku.

Partia publikuje Volkstimmen. Młodzieżówką partii jest Kommunistische Jugend Österreichs.

W wyborach parlamentarnych w 2002 roku partia uzyskała 27 568 głosów 0.56%. Nie udało się jej wówczas zdobyć żadnego mandatu w parlamencie.

                                     

1.1. Historia Początek

KPÖ została oficjalnie założona w dniu 3 listopada 1918. Pierwszą czynnością nowo założonej partii było wtargnięcie na msze przy okazji proklamowania Republiki Austrii w dniu 12 listopada. Komuniści rozwinęli w parlamencie transparent z hasłem "Niech żyje Republika Socjalistyczna!". Próba utworzenia "Republiki Rad" nie powiodła się. "Czerwona Gwardia" Rote Garde będąca paramilitarnym skrzydłem partii, została wkrótce włączona w struktury armii narodowej. W dniu 12 listopada 1918 doszło do próby komunistycznego zamachu stanu, który nie był profesjonalnie zorganizowana. W ciągu kilku godzin, zamach został rozbity, zamach nie był uzgodniony z bolszewikami.

W okresie pierwszej republiki, KPÖ odgrywała duże znaczenie w ruchu bezrobotnych i w walce z rodzącym się faszyzmem. Przed przejęciem władzy przez nazistów w Rzeszy Niemieckiej domagała się również zjednoczenia z "sowieckimi" Niemcami "für den Anschluß an Sowjetdeutschland!". W 1933 roku KPÖ dekretem austrofaszystowskiego rządu Engelberta Dollfussa została zdelegalizowana razem z Socjaldemokratyczną Partią Austrii SPÖ.

KPO zainicjowała powstanie robotnicze z 12 Lutego 1934, była to próba ratowania demokracji przed faszyzmu z zamiarem zastąpienia jej republiką komunistyczną. Po klęsce powstania nazwanego później lutowym, liczba członków KPÖ gwałtownie wzrosła z 4000 do 16000 członków.

Pod koniec 1930 austriacki komunista Alfred Klahr po raz pierwszy wysnuł tezę "narodu austriackiego". Biuro Polityczne Komunistycznej Partii zdecydowało się na początku 1937 roku rozpocząć debatę na temat kwestii narodowej w Austrii. Było to w czasie, gdy socjaldemokraci austriaccy uważali przynależność Austriaków do narodu niemieckiego za sprawę oczywistą.

Po przyłączeniu Austrii do Rzeszy Niemieckiej w marcu 1938 roku, KPO podjęła gotowość do walki z nazistami. W okresie nazistowskim odegrała znaczącą rolę w austriackim ruchu oporu. Komuniści walczyli ramię w ramię z niektórymi byłymi przeciwnikami politycznymi między innymi chadecy Wielu działaczy partii uczestniczyło w misjach jako wolontariusze w innych krajach, między innymi podczas wojny domowej w Hiszpanii. W ramach paktu Hitler-Stalin duża liczba austriackich komunistów ze Związku Radzieckiego została odesłana do Niemiec, w tym Franz Koritschoner i inni współzałożyciele partii.

                                     

1.2. Historia Po wojnie

Po odrodzeniu niezależnej Austrii, partia odrzuciła plan Marshalla mimo tego komuniści uczestniczyli w powojennym rządzie.

W pierwszych wolnych wyborach parlamentarnych w dniu 25 Listopad 1945 partia zdobyła tylko 174 257 głosów, 5.42% i zdobyła cztery mandaty w parlamencie. W niektórych przemysłowych i górniczych społecznościach KPÖ zdobył więcej niż 30% głosów. W słoweńskojęzycznych obszarach Karyntii, udziały KPÖ były wyższe.

KPÖ stała na czele wielkiego strajku 26 września październiku 1950 roku.

Pod koniec lat 50. wielu członków wycofało się z aktywnej działalności. W wyborach krajowych w 1959 partia uzyskała 142 578 głosów 3.27%.

Od 150.000 członków w pierwszych latach powojennych, partia skurczyła się do 36 400 1965 i 20.000 1974. Obecnie liczy 2000 członków.

                                     
  • Węgierska Komunistyczna Partia węg: Magyar Kommunista Párt lub Kommunisták Magyarországi Pártja założona 24 listopada 1918 należąca do Międzynarodówki
  • zaś nurt postępowy - Alternative Liste Österreichs. Partia wystawiła listy po raz pierwszy. April 24, 1983 General Election Results - Austria Totals
  • lizbońskiego Austria otrzymała 2 dodatkowe mandaty. Przypadły one przedstawicielom Socjaldemokratycznej Partii Austrii i Sojuszu na rzecz Przyszłości Austrii Dodatkowi
  • lat. Wynik wyborczy ÖVP pozwolił kontynuować koalicję z Wolnościową Partią Austrii która jednak utraciła blisko 2 3 mandatów. Nationalratswahl 2002 niem
  • komunista, przewodniczący Komunistycznej Partii Austrii Od 1909 działacz partii socjaldemokratycznej, a od 1920 KP Austrii KPA Od 1924 sekretarz generalny
  • Socjalistyczna Partia Robotnicza Jugosławii SPRJ Socijalistička Radnička Partija Jugoslavije SRPJ w latach 1919 - 1952 Komunistyczna Partia Jugosławii KPJ
  • Wybory parlamentarne w Austrii w 2008 roku odbyły się 28 września. Były to wybory przedterminowe, spowodowane kryzysem politycznym związanym z procesem
  • działacz komunistyczny od 1918 w Komunistycznej Partii Austrii w latach 1926 1927 i 1934 1938 członek Sekretariatu Krajowego KC Komunistycznej Partii Polski
  • Wybory parlamentarne w Austrii w 2013 roku odbyły się 29 września 2013. W ich wyniku wybrano łącznie 183 posłów do Rady Narodowej, niższej izby austriackiego

Użytkownicy również szukali:

...
...
...